สมาคมแบงก์ยืดอกรับเจรจาลูกหนี้เกษตรกร

23 August 2018


สมาคมแบงก์ยืดอกรับเจรจาลูกหนี้เกษตรกร

ท่ามกลางการชุมนุมของเกษตรกรหน้าธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน นายกอบศักดิ์ ดวงดีเลขาธิการสมาคม ธนาคารไทยกล่าวว่า ที่ผ่านมาสมาคมไทยได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรรายย่อยมูลหนี้ไม่เกิน2.5ล้านบาทต่อราย โดยเป็นการขึ้นทะเบียนกับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ซึ่งเป็นการสนับสนุนโครงการภาครัฐมีธนาคารสมาชิก7แห่งดำเนินการช่วยเหลือจาก15แห่งที่ตกลงร่วมกันที่จะลดมูลหนี้50% ซึ่งให้ความช่วยเหลือเป็นรายๆตั้งแต่ปี2548 จนถึงปัจจุบันรวมมูลหนี้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ลูกหนี้รายย่อยประมาณ 200 ราย
"ครั้งนี้ผู้นำเกษตรกรมาเรียกร้องขอลดหนี้ลง50% รวมมูลหนี้รายที่เกิน 2.5 ล้านบาทด้วย ซึ่งสมาคมฯต้องหารือกับผู้บริหารธนาคารสมาชิกสมาคมแบงก์ อาจต้องใช้เวลา โดยสมาคมแบงก์เป็น 1ใน3 เจ้าหนี้ของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก. (ธกส.กับสหกรณ์เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่) ส่วนกรณี กฟก.รับซื้อหนี้นั้นเป็นเรื่องที่ดีและทางแบงก์พาณิชย์พยายามหาทางช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ที่กู้ตรงวัตถุประสงค์ส่วนรายใหญ่นั้นต้องหารือแต่ละแบงก์"

สำหรับสาเหตุภาระหนี้ดังกล่าว มีหลายปัจจัย นอกจากนี้แต่ละธนาคารจะเร่งเจรจากับลูกหนี้และเห็นด้วยกับกฟก.จะรับซื้อหนี้ที่ไม่เกิน2.5ล้านบาทธนาคารกสิกรไทย เกษตรกร กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มูลหนี้