พพ.ลงพื้นที่พบชุมชนร่วมบริหารจัดการน้ำมั่นใจรับมือเขื่อนคีรีธารจันทบุรี

23 August 2018


พพ.ลงพื้นที่เร่งติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนคีรีธาร จ.จันทบุรี พบปะชุมชนร่วมหาแนวทางรับมือในอนาคต มั่นใจระดับน้ำในเขื่อนยังบริหารจัดการได้ หลังติดตั้งท่อระบายน้ำเพิ่ม

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เผยว่า ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำในเขื่อนคีรีธาร จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นเขื่อนที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งพบว่าปริมาณน้ำสะสมในเขื่อนยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถบริหารจัดการน้ำได้ เนื่องจากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีปริมาณฝนทิ้งช่วง ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมีจำนวนที่ลดลงอีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา พพ.จัดเจ้าหน้าที่ เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชม. พร้อมกับติดตั้งท่อระบายน้ำที่บริเวณสันเขื่อน หรือ Spillwayเพิ่มเติม 20-30 ชุด ประกอบด้วย ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว และ ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ซึ่งได้รับความมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และชุมชนใกล้เคียงมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบเขื่อน และชุมชนใกล้เคียงแต่อย่างใด

ขณะเดียวกัน พพ.ยังได้พบปะกับผู้นำชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ฉุกเฉินในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นอีก

ด้านนายสุเทพ มีกระโดน กำนันตำบลบ่อเวฬุ หนึ่งในพื้นที่ชุมชนที่อยู่บริเวณรอบเขื่อนคีรีธาร กล่าวว่า สถานการณ์ตอนนี้ถือว่าชาวบ้านรับมือได้ เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่ระดับน้ำจะสูงขึ้น มีการแจ้งเตือนกันอยู่ต่อเนื่อง จึงทำให้มีความเข้าใจตรงกัน ลดความตื่นตระหนก ที่สำคัญทาง พพ.และหน่วยงานท้องถิ่นได้ร่วมกันวางท่อเพื่อชะลอความเร็วของน้ำที่ไหลมา ทำให้ชาวบ้านมั่นใจในสถานการณ์ นี้มากยิ่งขึ้นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จันทบุรี เขื่อนคีรีธาร ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ