ข่าวห้ามเขียน : เก้าอี้มันร้อน

25 August 2018


แม้ “ทวารัฐ สูตะบุตร” ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงข่าวความไม่โปร่งใสในการว่าจ้างบริษัทเอกชน เข้ามามีบทบาทในการพิจารณาการใช้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกันไปแล้วแต่ก็ยังมีกระแสข่าวสะพัดว่า อาจถูกโยกไปนั่งตบยุงในตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน แล้วโยก"ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ"อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่เคยอยู่ สนพ.มาก่อนมานั่งเก้าอี้ผอ.สนพ.แทน

ยิ่งมีข่าวว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)เตรียมขยับเข้าไปตรวจสอบความไม่โปร่งใสในการใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน หลังจากใช้เวลาปรับโครง สร้างองค์กรกันขนานใหญ่ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ฉบับใหม่ กันอยู่นานหลายเดือนกระแสข่าวที่แพร่สะพัดในตอนนี้ ทำให้คนในสนพ.เครือข่ายอำนาจเก่าอย่างน้อย 3 คน กำลังร้อนๆ หนาวๆ คนแรก คือ" ช."ที่สามารถสั่งงานข้าราชการได้ทุกเรื่อง โดยเฉพาะ"เรื่องไฟฟ้า"

อีกคนเป็นข้าราชการหญิง ซี 6 ช. เจ้าของผลงานชิ้นโบแดง เอื้อประโยชน์ให้กับ"โครงการโซลาร์ฟาร์ม"จนผู้ขอโครงการหลายคนกลายเป็นมหาเศรษฐี ขณะที่ข้าราชการหญิงรายนี้ก็ไม่น้อยหน้า กลายเป็นเจ้าแม่เงินกองทุนฯ มีฐานะรํ่ารวย มีคอนโดมิเนียมหรูย่านทองหล่อ อีกทั้งยังได้รับการโปรโมตขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารของสนพ.

คนสุดท้ายคือ"ว." ที่ดูแลพลังงานทดแทน ก็นั่งไม่ติดเก้าอี้เช่นกัน

คอลัมน์ข่าวห้ามเขียน หน้า 24 ฉบับ 3394 ระหว่างวันที้ 23-25 ส.ค.2561


กระทรวงพลังงาน ทวารัฐ สูตะบุตร สนพ. เก้าอี้มันร้อน