SEC อย่าสร้างความหวังลมๆ แล้งๆ

22 August 2018


ที่ชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ จ.ชุมพรให้ความเห็นชอบ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor) หรือ “SEC” ระยะแรกโครงการ จะครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เป็นโครงการสำคัญที่จะสร้างความเจริญให้กับเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ โดยระเบียงเศรษฐกิจ SEC จะเป็นระเบียงที่ 2 ถัดจากการเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในโครงการ EEC หรือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่เป็นฐานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมหลักเชื่อมโยงจากตะวันตกไปตะวันออกในเส้นทางบนผ่านเส้นทางรถไฟที่เชื่อมระบบขนส่งจากท่าเรือทวายสู่มาบตาพุด

โครงการ SEC จะเชื่อมโยง 2 ฝั่งอันดามัน-อ่าวไทย ด้วยเส้นทางรถไฟทางคู่ระนอง-ชุมพร เชื่อมท่าเรือ 2 ฝั่งรับส่งสินค้าระหว่างกัน ด้านอันดามันจะเชื่อมไปอินเดีย บังกลาเทศ ด้านอ่าวไทยเชื่อมไปแปซิฟิก ซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางการค้าสู่ระดับโลกอีกเส้นหนึ่ง โดยรัฐบาลวางแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก ทั้ง รถไฟทางคู่เชื่อมชุมพร-ระนอง-สุราษฎร์ธานี โครงการรถไฟความเร็วสูงส่วนต่อขยายจากหัวหิน-สุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึก จ.ระนอง พัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชเพื่อรองรับการขนส่งสินค้ามากขึ้น
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสนามบินนานาชาติและสนามบินภายในประเทศ ทั้งสนามบินชุมพร สนามบินระนอง และสนามบินสุราษฎร์ธานี และพัฒนาโครงข่ายถนนสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร พัฒนาโครงข่ายถนนสายรองให้เชื่อมโยงกับถนนสายหลักสนับสนุนการขนส่งและกระจายสินค้า

นอกจากนั้นยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำแห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยหรือไทยแลนด์ริเวียร่า ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง ตั้งแต่สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ตอนล่างต่อเนื่องภาคใต้ตอนบนชุมพร-ระนอง เชื่อมโยงกับถนนสายหลักสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-สงขลา เชื่อมโยงกับสาย The Royal Coast ของภาคกลาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและเมืองรอง รวมความแล้วน่าจะต้องใช้งบประมาณมากกว่า 2 แสนล้านบาทสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน

การประชุมครม.สัญจรแทบทุกครั้ง จะเห็นภาพของการให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นจำนวนหลายโครงการ คิดเป็นเม็ดเงินงบประมาณมหาศาล บางครั้งก็ไปนำโครงการที่อยู่ในแผนและอนุมัติงบไว้แล้วมาประกาศซํ้า กลายเป็นภาพใหญ่โตขึ้นมา กลายเป็นมีแต่โครงการ แต่การปฏิบัติจริงไม่เกิดขึ้น สร้างความหวังให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้ที่วางแผนล้อไปกับนโยบายรัฐ คราวนี้นอกจากให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ใหญ่ SEC แล้ว รัฐบาลควรมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่าพยายามสร้างความหวังลมๆ แล้งๆ อีกต่อไปเลย

|บทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
|ฉบับ 3394 ระหว่างวันที่ 23-25 ส.ค.2561


โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ครม.สัญจร SEC