โตโยต้ามั่นใจกำลังซื้อพุ่ง-ตลาดรถยนต์7เดือนโต20%

22 August 2018


โตโยต้าไม่หวั่นปัจจัยเสี่ยง เผยภาพรวมความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ -ราคาสินค้าเกษตร และดีมานด์การซื้อรถยนต์ยังมีต่อเนื่อง ด้านตัวเลขการขายพบว่า 7 เดือนโตโยต้าเพิ่มขึ้น 30.4% ขณะที่ตลาดรวมโต20.2%

นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ในเดือนสิงหาคมตลาดรถยนต์มีแนวโน้มเติบโต เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อสภาพเศรษฐกิจในอนาคตที่ปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนสินค้าการเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นหลายรายการ ล้วนเป็นส่วนช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์ไทยในอนาคต และแม้ว่าผู้บริโภคบางส่วนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของไทย และความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ แต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์มากนัก

โดยตัวเลขยอดขายรถยนต์สะสม 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค61) มีปริมาณการขาย 571,064 คัน เพิ่มขึ้น 20.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 18.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 21.4% เป็นผลจากความต้องการในตลาดรถยนต์ที่มีอยู่สูงตั้งแต่ต้นปี สืบเนื่องจากเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงส่งมาจากการส่งออกสินค้า และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีในระดับสูง

ขณะที่ยอดขายของเดือน ก.ค. 61 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 81,946 คัน เพิ่มขึ้น 25.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 32,531 คัน เพิ่มขึ้น 21.4% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 49,415 คัน เพิ่มขึ้น 28.8% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 38,565 คัน เพิ่มขึ้น 25.5%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2561


-ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 571,064 คัน เพิ่มขึ้น 20.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      168,217 คัน    เพิ่มขึ้น    30.4%         ส่วนแบ่งตลาด 29.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          99,503 คัน    เพิ่มขึ้น    11.5%         ส่วนแบ่งตลาด 17.4%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า        70,326 คัน     ลดลง      2.2%         ส่วนแบ่งตลาด 12.3%

-ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 222,841 คัน เพิ่มขึ้น 18.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      63,212 คัน     เพิ่มขึ้น    22.6%         ส่วนแบ่งตลาด 28.4%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า       53,943 คัน     เพิ่มขึ้น    0.8%           ส่วนแบ่งตลาด 24.2%

อันดับที่ 3 มาสด้า       29,277 คัน     เพิ่มขึ้น   47.4%          ส่วนแบ่งตลาด 13.1%

-ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 348,223 คัน เพิ่มขึ้น 21.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      105,005 คัน    เพิ่มขึ้น    35.6%         ส่วนแบ่งตลาด 30.2%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           99,503 คัน      เพิ่มขึ้น   11.5%        ส่วนแบ่งตลาด 28.6%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        37,534 คัน      เพิ่มขึ้น   27.9%         ส่วนแบ่งตลาด 10.8%

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกรกฎาคม 2561

-ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 81,946 คัน เพิ่มขึ้น 25.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      26,228 คัน      เพิ่มขึ้น      58.9%       ส่วนแบ่งตลาด 32%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          13,140 คัน      เพิ่มขึ้น      8.4 %       ส่วนแบ่งตลาด 16%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า       10,488 คัน      ลดลง       0.1 %       ส่วนแบ่งตลาด 12.8%

-ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 32,531 คัน เพิ่มขึ้น 21.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      9,700 คัน      เพิ่มขึ้น     51.3%        ส่วนแบ่งตลาด 29.8%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า       7,656 คัน      เพิ่มขึ้น     1.5%         ส่วนแบ่งตลาด 23.5%

อันดับที่ 3 มาสด้า        4,899 คัน      เพิ่มขึ้น     69.3%        ส่วนแบ่งตลาด 15.1%

-ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 49,415 คัน เพิ่มขึ้น 28.8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      16,528 คัน      เพิ่มขึ้น     63.7%        ส่วนแบ่งตลาด 33.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           13,140 คัน    เพิ่มขึ้น     8.4%        ส่วนแบ่งตลาด 26.6%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        4,960 คัน       เพิ่มขึ้น    18.3%         ส่วนแบ่งตลาด 10%


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ยอดขายรถ สุรภูมิ อุดมวงศ์