บจ.ไทยอ่วม Q2/61กำไรร่วง

22 August 2018


บจ.ไทยไตรมาส 2 กำไร 1.97 แสนล้านบาท ลดลงจากไตรมาสแรกกว่า 8.4 หมื่นล้าน ด้านกลุ่มพลังงานครองแชมป์สูงสุด ส่วนกลุ่มเหมืองแร่ขาดทุนเพียงกลุ่มเดียวรายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทยใน SET จำนวน 503 บริษัท มีผลกำไรสุทธิรวมในไตรมาส 2 ปี 2561 อยู่ที่ 197,176.83 ล้านบาท ลดลง 16,615.88 ล้านบาท หรือ -7.77% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิ 213,792.71 ล้านบาท และลดลง 83,658.15 ล้านบาท หรือ -42.42%

เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561 โดยกลุ่มที่มีกำไรสุทธิมากที่สุดคือ กลุ่มพลังงาน มีกำไรสุทธิที่ 63,651.60 ล้านบาท กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำไรสุทธิ 25,898.44 ล้านบาท และกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ กำไรสุทธิ 19,813.20 ล้านบาท ขณะที่ กลุ่มเหมืองแร่ เป็นกลุ่มเดียวที่มีผลขาดทุนสุทธิที่ 78.54 ล้านบาทตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลท. บริษัทจดทะเบียน