ครม.เคาะกฎใหม่ ขี่บิ๊กไบค์ต้องผ่านการอบรม

21 August 2018


ครม.เคาะกฎใหม่ ขี่บิ๊กไบค์ต้องผ่านการอบรม

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่ จ.ชุมพรว่า ครม.เห็นชอบปรับปรุงแก้ไขร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ปี2548 เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการแก้ไขปัญหา ลดจำนวนปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนฉะนั้นทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์จะต้องมีการควบคุมให้ผู้ที่จะใช้รถมีความพร้อม โดยมีการปรับปรุงแก้ไขในบางเรื่อง ให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น เช่น ใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้ประกอบการขอหรือการต่อใบอนุญาตขับรถ จะต้องแสดงว่าผู้ที่จะขอ นอกจากไม่มีโรคประจำตัวแล้ว จะต้องไม่มีโรคที่จะเป็นอันตรายต่อการขับรถ เช่น อาการทางประสาท หรือระบบการได้ยิน รวมถึงการมองเห็น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อไป

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า ส่วนผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง หรือบิ๊กไบค์ ต้องมีการผ่านการฝึกอบรมและทดสอบการขับรถด้วย ขณะเดียวกันจะมีการแยกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป และรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ อย่างไรก็ตาม ห้ามแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ห้ามขับรถยนต์ส่วนบุคคลครม. บิ๊กไบค์ ใบอนุญาตขับรถ รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง