นายกฯ รับข้อเสนอไปพิจารณา โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ชี้! ขอดูแผนงาน-งบประมาณก่อน

21 August 2018


ผู้สื่อข่าวรายงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 6/2561 (ครม.สัญจร) ว่า การประชุม ครม.นอกสถานที่ ครั้งนี้ไม่ได้อนุมัติอะไร เพียงแต่เป็นการรับฟังข้อเสนอแนะของภาคเอกชน สภาเกษตรกร ในเรื่องที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับศักยภาพของ 11 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ 80 เปอร์เซ็นต์ รัฐบาลมีแผนงานที่จะลงทุนและดำเนินการและได้รับข้อเสนอส่วนที่เหลือเพื่อไปพิจารณา ตนบอกหลายครั้งแล้ว เวลามาไม่ใช่อนุมัติทุกเรื่อง ต้องไปดูงบประมาณ จัดลำดับความเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) ที่ต้องทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น

นายกฯ กล่าวว่า ที่มีการเสนอมา 5 ด้าน ได้แก่ เรื่องโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว การยกระดับผลผลิตการเกษตร การพัฒนาการคุณภาพชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าถามมาว่าจะอนุมัติโครงการเมื่อไหร่ อย่างไร ยังตอบไม่ได้ ต้องไปดูแผนงานว่าอะไรที่มีอยู่แล้วบ้าง ถ้าไม่มีก็จะปรับแผนให้ ถ้ามาวันนี้อนุมัติทั้งหมดก็ประมาณ 40,000 กว่าล้านบาท จะหาเงินที่ไหนให้ได้ ต้องเข้าใจการบริหารงานของรัฐบาล ไม่ใช่ให้ทั้งหมด ต้องรับไว้ศึกษา รับไว้เริ่มต้น รับไว้ปรับของเดิมเพื่อให้ตรงกับศักยภาพ หากย้อนหลังไปดู 10-20 ปีที่แล้ว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคใต้ทัดเทียมคนอื่นหรือไม่ หลายอย่างไม่ได้รับการพัฒนา ซึ่ง 4 ปีที่ผ่านมา เราให้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานลงไปเยอะ โดยโครงการ SEC ก็เช่นกัน เริ่มต้นที่ จ.ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช และสร้างห่วงโซ่ไปจังหวัดอื่น ซึ่งการลงทุนเหล่านี้จะอยู่ในกฎกติกาที่มีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปกติ, BOI EEC และ BOI SEC ทั้งนี้ รัฐบาลทำตามกรอบแผนงานทุกอย่าง ไม่ใช่ใครอยากเสนองบประมาณอะไรเข้ามาก็อนุมัติ จะต้องดูแลงบประมาณเหล่านี้ด้วย
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้รัฐบาลทำหลายเรื่องด้วยกัน ทั้งเรื่องการทำความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทแผนงานโครงการต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณ ทุกอย่างที่เสนอมาต้องมาเชื่อมเข้ากับแผนแม่บท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 1-2 และ 3-5 ปี ซึ่งเป็นแผนแม่บท 5 ปีแรก ดังนั้น ทุกอย่างอยู่ในกรอบนี้หมด จะอนุมัติให้พร้อมกันไม่ได้

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า ในที่ประชุม ครม.สัญจร ได้เน้นย้ำการรักษาความสะอาดกำจัดขยะถุงพลาสติก ในเมื่อเราจะทำให้ฝั่งทะเลอ่าวไทยเป็นไทยแลนด์ริเวียราก็จะต้องไปเน้นเรื่องของความสะอาด การจัดระเบียบต่าง ๆ ที่จะไม่สร้างผลกระทบความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ และได้ประโยชน์ ตนนั่งรถผ่านถนนเลียบชายหาดฝั่งทะเลชุมพร แต่มีบ้านประชาชนอยู่ฝั่งขวาที่ติดทะเล ซึ่งเป็นเส้นทางหนึ่งที่ลากมาอยู่ในไทยแลนด์ริเวียราจะต้องไปดูว่าจะพัฒนาอย่างไร อย่างน้อยชายหาดต้องสะอาด ปลอดโปร่งโล่งจากการค้าขายให้ไปจัดตั้งตามแนวบ้านเรือนที่มีอยู่แล้วเดิม อะไรที่จะเริ่มต้นใหม่ต้องทำให้ถูกตั้งแต่ต้น ทั้งเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ได้หารือถึงมาตรการดูแลพืชผลการเกษตรทั้ง 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว ปาล์มยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพด ซึ่งจะต้องไปดูการบริหารจัดการที่มีอยู่เดิม เพราะมีเกษตรกรทำกันทั่วไป และวันนี้มีการส่งเสริมอีกหลายอย่าง เช่น กล้าพันธุ์ปาล์ม ถ้าปลูกเพิ่มไปกว่านี้มันพอดี ตอนนี้ปลูกใน จ.ชุมพร 9 แสนไร่เข้าไปแล้ว ก็เหมือนกับยางพารา ที่เมื่อก่อนสนับสนุนพันธุ์ยางไปเท่าไหร่ กี่ล้านต้น ก่อน ๆ นี้ จำได้ไหมก็ปลูกเพิ่มทุกพื้นที่ บางพื้นที่ก็ไม่ควรปลูกก็ไปปลูก ทำให้ปริมาณมากขึ้น ไม่มีตลาดจะขาย วันนี้ก็เกินปริมาณขายได้ไปจำนวนมาก ต้องมาดูและจัดระเบียบของเก่า จะทำอย่างไรการจะปลูกใหม่วันนี้ก็ให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล หรือ บิ๊กดาตา ในการปลูกพืชทั้งหมดว่า พื้นที่ใดปลูกในพื้นที่ถูกหรือผิดกฎหมายที่จะต้องหามาตรการแก้ไข มิเช่นนั้น วันหน้าเราจะมีปัญหามาตรการทางการค้าของต่างประเทศจะตรวจสอบที่มาทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ว่า ปลูกในพื้นที่ที่ถูกกฎหมายหรือไม่ เพราะต้องรักษากติกาการรักษาสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีสัญญาระหว่างกันของทุกกลุ่มประเทศ วันนี้หลายประเทศก็มีความเดือดร้อนในเรื่องเหล่านี้


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
เตรียมพิจารณาข้อเสนอชาวใต้ ชู! "ริเวียราเมืองไทย" ยกระดับพัฒนารอบด้าน
เอกชนใต้ขอเร่งเชื่อมโครงข่ายโลจิสติกส์
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฐานเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรี ภาคใต้ เขตเศรษฐกิจ Thansettakij เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ SEC