ลงทุนอีอีซีพุ่งเฉียด"2แสนล้าน" ดันยอดขอรับส่งเสริม2ปีครึ่ง "6.7แสนล้าน"

23 August 2018


"บีโอไอ"ปลื้มยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนในอีอีซีพุ่ง 2 ปีครึ่ง 6.7 แสนล้าน นับจากเริ่มนโยบายฯ มียอดการลงทุนจริงเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ 1.92 แสนล้านบาท เทียบกับปี 58 ก่อนมีอีอีซี ลงทุนจริงเพียง 3.6 หมื่นล้านบาท คาดทั้งปี 61 ยอดขอส่งเสริมการลงทุนได้ตามเป้า 3 แสนล้านบาท

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา บีโอไอ ได้รายงานความคืบหน้าสถานะของโครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี ให้ที่ประชุมทราบ

โดยตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมาก่อนที่จะมีนโยบายการพัฒนาพื้นที่อีอีซีเกิดขึ้น มีคำขอที่ยื่นขอรับการส่งเสริมจำนวน 188 โครงการ เงินลงทุน 46,000 ล้านบาท ผ่านการอนุมัติแล้วจำนวน 186 โครงการ คิดเป็น 99% ของจำนวนคำขอทั้งหมด เงินลงทุนประมาณ 45,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้ออกบัตรส่งเสริมแล้วจำนวน 170 โครงการ คิดเป็น 91% ของจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ เงินลงทุนประมาณ 38,000 ล้านบาท และเริ่มงานแล้วจำนวน 165 โครงการ คิดเป็น 97% ของจำนวนโครงการที่ออกบัตรส่งเสริม เงินลงทุนประมาณ 36,000 ล้านบาททั้งนี้ เมื่อรัฐบาลได้ประกาศนโยบายการพัฒนาอีอีซีในปี 2559 มีคำขอที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจำนวน 285 โครงการ เงินลงทุน 198,000 ล้านบาท ผ่านการอนุมัติแล้วจำนวน 279 โครงการ คิดเป็น 98% ของจำนวนคำขอทั้งหมดเงินลงทุนประมาณ 197,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้ออกบัตรส่งเสริมแล้วจำนวน 243 โครงการ คิดเป็น 87% ของจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ เงินลงทุนประมาณ 142,000 ล้านบาท และเริ่มงานแล้วจำนวน 226 โครงการ คิดเป็น 93% ของจำนวนโครงการที่ออกบัตรส่งเสริม เงินลงทุนประมาณ 137,000 ล้านบาท

ขณะที่ในปี 2560 การพัฒนาพื้นที่อีอีซีมีความชัดเจนมากขึ้น มีคำขอที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นมาจำนวน 369 โครงการ เงินลงทุน 289,000 ล้านบาท ผ่านการอนุมัติแล้วจำนวน 296 โครงการ คิดเป็น 80% ของจำนวนคำขอทั้งหมด เงินลงทุนประมาณ 168,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้ออกบัตรส่งเสริมแล้วจำนวน 212 โครงการ คิดเป็น 72% ของจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ เงินลงทุนประมาณ 73,000 ล้านบาท และเริ่มงานแล้วจำนวน 137 โครงการ คิดเป็น 65% ของจำนวนโครงการที่ออกบัตรส่งเสริม เงินลงทุนประมาณ 55,000 ล้านบาทส่วนใน6เดือนแรก(มกราคม-มิถุนายน) ของปี 2561 หลังจากพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา ส่งผลให้มีคำขอที่ยื่นขอรับการส่งเสริม จำนวน 142 โครงการ เงินลงทุน 183,230 ล้านบาท ผ่านการอนุมัติแล้วจำนวน 62 โครงการ เงินลงทุนประมาณ 7,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้ออกบัตรส่งเสริมแล้วจำนวน 33 โครงการ เงินลงทุนประมาณ 3,500 ล้านบาท และเริ่มงานแล้วจำนวน 12 โครงการ เงินลงทุนประมาณ 600 ล้านบาท

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ เปิดเผยว่า บีโอไอตั้งเป้าหมายการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซีทั้งปี 2561 ไว้ที่ 3 แสนล้านบาท โดยระยะเวลาที่เหลืออีก 6 เดือน จึงไม่น่ามีปัญหาโดยล่าสุดในช่วงวันที่ 23-26 สิงหาคมนี้จะมีนักธุรกิจจีนกว่า300คนเดินทางมาประชุม joint committee ด้านการค้าการลงทุนและลงพื้นที่อีอีซี ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการตอบรักจากนักลงทุนที่จะมาลงทุนในพื้นที่ค่อนข้างมาก

……………….……………….……………….……………….………

หน้า 10 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,394 วันที่ 23-25 ส.ค. 2561


บีโอไอ อีอีซี การยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน