จบแล้วประมูลคลื่น 1800 รอลุ้นอีก 2 ปีเปิดศึกฮัลโหล 5 จี

22 August 2018


บันทึกวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 2561 โดย บริษัท ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวิร์ค จำกัด หรือ AWN ในเครือหรือ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ท จำกัด หรือ DTN ในเครือดีแทคเสนอราคาราย ละ 12,511 ล้านบาทโดยใช้เวลาประมูลทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 15 นาทีความสามารถใน

ได้รับเงินเข้ารัฐ 2.5 หมื่นล


AWN และ DTN ได้รับโบนัสแบนด์วิดธ์รายเดือนจำนวน 5 เมกาะะคะรวมเป็นเงิน 25,022 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์นริออสชุดที่ 1 คลื่นความถี่วิทยุ 9 ชุดขนาด 2 x 5 เมกะวะฮอนันต์โดย AWN ได้ชุดที่ 1 รวม 2 x 5 เมกะเฮ้อในช่วงเวลา 1740-1745 MHz คู่กับ 1835- 1840 เม กะะวะ

ส่วน DTN ได้รับชุดเครื่องเบรคที่ 2 รวม 2 x 5 เมกะเฮ๊ดในช่วงเวลา 1745-1750 เมกาดีเฮิรตซ์คู่กับ 1840-1845 เมกะเฮิตรินทร์จ่ายเงินงวด
50%

ผู้ชนะการประกวด 7 วันนับจากวันที่การแข่งขัน

สำหรับผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินรายละเอียดการประมูลครั้งที่ 1 เป็นจำนวน 50% ของราคาประเมินผลการปฏิบัติงานของ บริษัท ฯ ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันการเงินเพื่อการประกันคุณภาพการแข่งขันในส่วนที่เหลือ 90 นับจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองการ
ชำระหนี้ 3 งวด

สำหรับระยะเวลา 3 วันทำการที่กำหนดไว้ 90 วัน แต่ไม่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับคือ

6,255.50 ล้านบาท, ตอนที่ 2 คือวันครบกำหนดระยะเวลา 2 ปีนับ แต่วันที่ได้รับใบอนุญาตพร้อมหนังสือรับรองคี่ประกัน 25% ของราคาประมูล 3,127.75 ล้านบาทและงวด รายละเอียด
AIS ชี้ช่องอาวุธ 4 จี <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br>

อย่างไรก็ตาม เอไอเอส ได้ชี้แจงว่าการได้ใบอนุญาตคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 5 เมกะเฮิรตซ์ มีความคุ้มค่าในการลงทุนขยายความจุโครงข่ายสําหรับรองรับการเติบโตของ 4 จี ส่วนคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่บริษัทตัดสินใจไม่ประมูลนั้น เนื่องจากเงื่อนไขด้านราคาและข้อกําหนดต่างๆ ยังไม่เหมาะสมต่อบริษัทในขณะนี้ อีกทั้งปัจจุบันบริษัทมีใบอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี 900 เมกะเฮิรตซ์ จํานวน 10 เมกะเฮิรตซ์ อยู่แล้วที่ให้ประโยชน์ด้านความสามารถในการครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ ดังนั้นเมื่อรวมกับคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ จํานวน 15 เมกะเฮิรตซ์ที่บริษัทใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และได้คลื่นความถี่จากการประมูลเพิ่มอีก 5 เมกะเฮิรตซ์ในครั้งนี้ จะทําให้บริษัทมีคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ที่ต่อเนื่องกันจํานวน 20 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งาน 4 จี ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานของเทคโนโลยี โดยมีผลให้ความเร็วของการใช้งาน 4 จี ของลูกค้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับ 4 จี ทุกรุ่น เพิ่มขึ้น 15-30% พร้อมทั้งช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นําในตลาดของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการ 4 จี รายเดียวที่มีคลื่นความถี่ในย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ติดกัน 20 เมกะเฮิรตซ์


ลดความเสี่ยง

ไม่เพียงเท่านี้การได้คลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์รวมเป็นผืนเดียวติดกัน 20 เมกะเฮิรตซ์ เอไอเอส เชื่อว่าลดความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมสําหรับประมูลคลื่นความถี่ในอนาคต เนื่องจากอุตสาหกรรมอาจยังคงมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ในอนาคต การมีคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์เพิ่มขึ้นจะทําให้บริษัทคงความสามารถในการให้บริการอย่างมีคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งบริษัทยังคํานึงถึงมาตรฐานด้านคลื่นความถี่และเทคโนโลยีของ 5 จี ที่จะมีการประกาศใช้งานในอนาคต
ประมูล 5 จีปี 63

หลังประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ได้ผู้เสนอราคาสุดท้ายแล้ว ทาง นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ออกมาแถลงข่าวว่า สำหรับคลื่นความถี่ที่เหลือจากการประมูลนั้นจะนำเข้าหารือในที่ประชุม กสทช. อีกครั้งในเรื่องของราคาตั้งต้น โดยจะจัดทำเป็นบทวิเคราะห์ในการเสนอต่อที่ประชุม

ทางเทคนิคเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการให้บริการด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่มีแนวโน้มลดลงประเทศอื่นโดยการคัดเลือกในการแข่งขันการแข่งขันในรอบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้ง 3 เปรูเรืองจะเข้าร่วมการ ประกวด

การประมูล 5 คลื่นความถี่ 700 และ 2300 เมกะวัตต์

จับตาดูต่อไปราวราว 2562-2563 การประกวด 5 จีวาน่ารายงาน | หน้า 20 สารบัญฉบับที่ 38 ฉบับ 3,394 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2561


ประมูลคลื่น