ดีแทคผนึกมธ.เปิดตัว AI Lab

22 August 2018


ดีแทค ผนึกกำลัง SIIT มธ. เปิดตัว AI Lab  สร้างคนรุ่นใหม่ด้าน Data scientist เน้นยํ้าความสำคัญของเอไอ แชตบอต เผยมีความแม่นยำกว่า 80% และเพิ่มยอดขายได้ถึง 30% ช่วยยกระดับการพัฒนาบริการและการทำงานของคนในองค์กร    

ดร.อุกฤษฎ์ ศัลยพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ช่องทางการขายและการบริหารผลการปฏิบัติงาน บริษัท โทเทิ่ลฯ หรือ ดีแทค เผยว่า  ดีแทคได้ผนึกกำลังกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเปิดตัว AI Lab ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้บริการลูกค้า รวมถึงช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงานในองค์กร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค และการเพิ่มขึ้นของข้อมูลที่มีอยู่ โดยลูกค้าดีแทคสร้างชุดข้อมูลจำนวน 1 พันล้านชุดต่อวัน โดย 75% ของข้อมูลที่ได้รับนั้นมาจากผู้ใช้สมาร์ทโฟน  อีกทั้งในปัจจุบันดีแทคได้มีการใช้แชตบอตเพื่อการตอบคำถามลูกค้า โดย 20% ผ่านทาง Facebook และ 30% ผ่านทาง SMS ซึ่งมีอัตราความถูกต้องของการตอบสนองสูงถึง 80% รวมถึงการใช้ AI ในการแนะนำแอพพลิเคชัน ซึ่งสามารถเพิ่มยอดขายได้ถึง 30%

ด้าน ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง อาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่า ในอนาคต AI จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ การประมวลผลภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ (NLP) จะเป็นหัวใจสำคัญในการทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร โดย NLP ประกอบด้วย (1) ประมวลผลข้อความขาเข้า (2) เข้าใจพวกเขา และ (3) การตอบกลับตามบริบทอย่างเป็นธรรมชาติ แอพพลิเคชันที่คนในปัจจุบันให้ความสนใจเป็นอย่างมากคือ แชตบอต ซึ่งแชตบอตที่ชาญฉลาดอย่างแท้จริงควรมีหน่วยความจำและความสามารถในการเชื่อมต่อเรื่องราว ทราบบริบทแวดล้อม

ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย Group Data Scientist เทเลนอร์ กรุ๊ป  เผยว่า สิ่งที่เอไอต้องทำความเข้าใจคือ 2 คำถามที่ดูต่างกันแต่ความหมายจะเหมือนกัน รวมถึงประชากรที่มีทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิตอลไม่ดีพอ ทำให้เกิดความยากลำบากในการสร้างองค์ความรู้ ที่ผู้เชี่ยวชาญหรือเอไอจะสามารถสื่อสารกับคนเหล่านี้ได้ แชตบอตสามารถตอบคำถามง่ายๆ ได้อย่างรวดเร็ว มากกว่านั้นแชตบอตยังไม่มีอคติในการคุยกับมนุษย์

“ปัจจุบันมีแพทย์ 0.47 คนต่อประชากรไทย 1,000 คน ในการเรียนมีครูเพียง 1 คนสอนเด็กในห้องถึง 50 คน เราไม่ต้องการมาแทนผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ แต่เราต้องการความช่วยเหลือ  ซึ่ง AI Lab แห่งใหม่นี้ที่จะช่วยสร้างคนรุ่นใหม่ ทางด้าน data scientist และผู้เชี่ยวชาญ Machine learning มาร่วมกันสร้าง AI ที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย” ดร.วินน์ กล่าวหน้า 20 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับ 3,394 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2561


ดีแทค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์