กลุ่มยานยนต์ปรับเป้าศก.ดีผลิตรถยนต์เพิ่มเป็น2.08 ล้านคัน

20 August 2018


กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ฟันธงยอดผลิตรถโต พร้อมปรับเป้าจาก 2 ล้านคันเป็น 2.08 ล้านคัน ระบุเศรษฐกิจดี การลงทุนจากภาครัฐ ด้านค่ายรถแห่เปิดตัวรถใหม่ อัดแคมเปญหนุนยอดขายรถในประเทศ ขณะที่ตลาดส่งออกยังคงเป้าเดิมนายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ได้ประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี 2561 โดยปรับเพิ่มเป้าจากเดิมอีก 80,000 คัน เป็นผลิต 2,080,000 คัน มากกว่าปี 2560 ที่ผลิตได้ 1,988,823 คัน เพิ่มขึ้น 4.58 %

โดยแบ่งออกเป็นผลิตเพื่อส่งออก คงเป้าเดิม 1,100,000 คัน เท่ากับ 52.88% ของยอดผลิตทั้งหมด ลดลงจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 1,126,432 คัน หรือลดลง 2.35%  และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ปรับเพิ่มเป้าจากเป้าเดิมอีก 80,000 คัน เป็นผลิต 980,000 คัน เท่ากับ 47.12% ของยอดผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 862,391 คัน หรือเพิ่มขึ้น13.64%"เป้าขายในประเทศเพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นจากการลงทุนของภาครัฐ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย การท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้น ดัชนีรายได้เกษตรกรดีขึ้น รวมทั้งการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น การแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีต่อเนื่อง และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมดีขึ้น ส่วนการส่งออกคงเป้าเดิม เพราะยังกังวลสงครามการค้าที่อาจขยายตัวขึ้น ค่าเงินสกุลต่างๆ ผันผวนซึ่งอาจฉุดการค้าโลกและเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงได้ ราคาน้ำมันดิบผันผวนและกระแสเงินไหลออกจากประเทศเกิดใหม่ จากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดด้วย"

นายสุรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,239,688 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม ปีที่ผ่านมา 11.68 % ส่วนจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีทั้งสิ้น 183,119 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา  15.1 %

ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2561 รถยนต์มียอดขาย 571,064 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน20.2 %ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,068,734 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคมปีที่ผ่านมา   1.7 %ขณะที่ยอดขายเดือนกรกฎาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 81,946 คัน  เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว  25.7% จากการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยการลงทุนของภาครัฐ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล การท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ยังเติบโต การส่งออกและนำเข้าเพิ่มขึ้น การแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น  ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 134,036 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา  2.6%

ด้านการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2561 พบว่าทำได้ 652,111 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน 4.1 % มีมูลค่าการส่งออก 340,766.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.79% เฉพาะเดือนกรกฎาคม 2561 ส่งออกได้ 90,151 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา 0.15%

โดยการส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาดจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าดีขึ้น ยกเว้นตลาดออสเตรเลีย ตลาดยุโรป และตลาดอเมริกาเหนือ มูลค่าการส่งออก 49,874.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2561 คิดเป็น 4 % 


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย