5 เครือข่ายชาวนา ดัน สนช. ผ่าน "กฎหมายข้าว"

20 August 2018


5 สมาคมเครือข่ายชาวนาไทย ยื่นหนังสือ สนช. หนุนผ่านร่างกฎหมายข้าวให้เป็นกฎหมายก่อนหมดวาระ หวังเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาไทย


นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 2 และนายกิตติศักดิ์ รัตนะวราหะ สมาชิก สนช. รับหนังสือจากผู้แทนสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย 5 สมาคม ประกอบด้วย นายประสิทธิ บุญเฉย สมาคมส่งเสริมชาวนาข้าวไทย, นายวิชัย ชิตยวงศ์ สมาคมส่งเสริมชาวนาและเกษตรกรไทย, นายเสรี มัดต่อเห็ด อุปนายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย, นายธีร์วริศ พรพันธ์วริศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน, นายสัมฤทธิ์ คิมณารักษ์ อุปนายกสมาคมเกษตรกรไทย และนายระวี รุ่งเรือง รองประธานกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ เพื่อขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้าว พ.ศ. .... ให้เป็นกฎหมาย
ทั้งนี้ ทาง 5 สมาคมเครือข่ายชาวนาฯ เห็นว่า สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ เป็นการคุ้มครองดูแลชาวนาไทยเป็นการเฉพาะ และทำให้ชาวนามีเครื่องมือในการหารือกับผู้ประกอบการโรงสี พ่อค้าคนกลาง และภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนาไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่ผ่านมา เคยมีการเสนอร่างกฎหมายข้าวมาแล้วหลายรัฐบาล แต่ก็ไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาในขณะนั้น ดังนั้น จึงคาดหวังว่า สนช. จะผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว ก่อนรัฐบาลชุดนี้จะหมดวาระการทำงานลง

นายพีระศักดิ์ กล่าวว่า จะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. โดย สนช. ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายข้าวฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ที่ผ่านมา เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะ อันจะนำไปสู่การออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะเรื่องข้าวนั้น นายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยชาวนา โดยให้ช่วยดูแลชาวนา ซึ่งเป็นต้นน้ำของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

ขณะนี้ สนช. ได้ยกร่างกฎหมายข้าวเสร็จแล้ว และช่วงบ่ายวันนี้ (20 ส.ค. 2561) จะส่งร่างกฎหมายให้ประธาน สนช. พิจารณา หากว่าตีความแล้วไม่ใช่กฎหมายการเงิน ก็จะส่งไปต่อไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ตามกรอบระยะเวลาคาดว่า สนช. จะสามารถพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ให้แล้วเสร็จได้ก่อนหมดวาระการทำงาน


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
จีนขึ้นภาษี50%ทุบราคาข้าวดิ่ง
“กฤษฎา”อัดโปรจูงใจเกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แจก 2พันพักหนี้ 3 ปี
สนช. ชาวนา พีระศักดิ์ พอจิต ฐานเศรษฐกิจ ข้าว สมาคมเครือข่ายชาวนาไทย กฎหมาย Thansettakij กฎหมายข้าว