ดัชนีความเชื่อมั่นภาคผลิตอุตฯ "สูงสุด" รอบ 62 เดือน!!

20 August 2018


ดัชนีความเชื่อมั่นภาคผลิตอุตสาหกรรมเดือน ก.ค. 61 ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 62 เดือน เกิดจากกำลังซื้อภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น การส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าขยายตัว แต่ยังกังวลราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูง

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือน ก.ค. 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 93.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 91.7 ในเดือน มิ.ย. โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวสูงสุดในรอบ 62 เดือน นับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2556

โดยค่าดัชนีฯ ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากผู้ประกอบการเห็นว่ากำลังซื้อภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะภาคเกษตร สะท้อนจากดัชนียอดคำสั่งซื้อและยอดขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกภูมิภาค ส่งผลดีต่อการบริโภคสินค้าคงทน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลและโลหะการ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่า มีความต้องการสินค้าไทยของประเทศเพื่อนบ้านผ่านการค้าชายแดน รวมทั้งการส่งออกของไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านการค้าชายแดน รวมทั้งการส่งออกของไทยไปยังประเทศคู่ค้ายังขยายตัวต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การอ่อนค่าของเงินบาทส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อราคาน้ำมันที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งกระทบต่อต้นทุนประกอบการ ภาวะน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่ง ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการยังต้องติดตามและเตรียมแผนรองรับกับมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ

ขณะที่ ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 104.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 102.7 ในเดือน มิ.ย. เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าจะมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อส่งมอบในช่วงปลายปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลกที่มีสัญญาณขยายตัวดีต่อเนื่อง

ส่วนข้อเสนอแนะนั้น ขอให้ภาครัฐเร่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และ New S-Curve เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การเจรจาเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการค้ากับประเทศที่เป็นตลาดส่งออกเดิม เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันและรักษาตลาดเดิมไว้ เปิดเจรจาการค้าเสรี FTA กับตลาดใหม่ เพื่อรับมือสงครามการค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกเดิม


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
สภาอุตฯเชียงรายแนะผู้ประกอบการต้องรีบออกไปลองก่อนที่จะถูกบีบให้ต้องทำ
บีบีจีไอรุกอุตฯชีวภาพ จี้รัฐเร่งนโยบายส่งเสริม
อุตสาหกรรม ราคาน้ำมัน ฐานเศรษฐกิจ น้ำมัน ดัชนีความเชื่อมั่น ประเทศคู่ค้า ส่งออก ภาคผลิต กำลังซื้อ ภาคอุตสาหกรรม Thansettakij