ยื่น ป.ป.ช. สอบ 'มท.1' โยงสร้างโรงไฟฟ้ากำจัดขยะหรือไม่

20 August 2018


'ศรีสุวรรณ' ยื่น ป.ป.ช. สอบ 'อนุพงษ์' โยงก่อสร้างโรงไฟฟ้ากำจัดขยะ เข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่


วันที่ 20 ส.ค. 2561 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กระทำการใช้อำนาจรัฐมนตรี อาจเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 กรณีออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง "การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปี 2560" กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย 324 แห่ง เพื่อนำไปสู่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากำจัดขยะในแต่ละพื้นที่ ทำให้มีเอกชนวิ่งเข้าหาผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเอื้อประโยชน์ในการจัดตั้งโรงไฟฟ้ากำจัดขยะ
"โรงไฟฟ้ากำจัดขยะแต่ละแห่งมีมูลค่า 1,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 300,000 กว่าล้านบาท ที่ผ่านมา มีกำหนดการของบุตรชาย พล.อ.อนุพงษ์ เข้าพบ ผวจ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2561 เพื่อพูดคุยเรื่องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ถือเป็นเรื่องไม่ปกติ เพราะไม่ใช่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทำให้ถูกวิจารณ์ว่า เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการได้มาซึ่งผลประโยชน์อะไรหรือไม่"
นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการรองรับและคุ้มครอง พบว่า การใช้อำนาจของรัฐมนตรีอาจเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และอาจเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนร่วม เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ เรื่อง "การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560" เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการจังหวัดแต่ละจังหวัด หรือ คณะกลาง แล้วแต่กรณีให้จัดการเก็บ ขน หรือ กำจัดมูลฝอย ทำตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย และต่อมาได้มีคำสั่งของจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและการจัดการมูลฝอยของจังหวัดขึ้นมา โดยมีผู้ว่าราชการของแต่ละจังหวัดเป็นประธาน

นอกจากนี้ ยังพบมีพฤติการณ์น่าสงสัยในลักษณะเดียวกัน ที่ จ.นครราชสีมา ที่มีบริษัทต่าง ๆ ร่วม 100 บริษัท ไปร่วมประมูลบริหารจัดการขยะในพื้นที่ โดยมีบุคคลระดับสูงในรัฐบาลเข้าไปพูดคุยกับ ผวจ.นครราชสีมา เพื่อให้โครงการนี้แก่คนใกล้ชิดกับรัฐบาล จึงอยากให้ตรวจสอบด้วย เพราะที่ผ่านมา พล.อ.อนุพงษ์ ระบุชัดเจน ถ้ามีข้อสงสัยอะไรให้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบได้ จึงมายื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. ให้ดำเนินการตรวจสอบ


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ประยุทธ์ยัน”มท.1”ไม่ได้หาปย.จาก”ขยะ”
มท.1 ยันไม่ได้ทอดทิ้ง "ผู้ใหญ่บ้าน" เดินเท้ายื่นหนังสือกระทรวง - ส่งปลัดมท.ไปช่วยป.ป.ช. โรงไฟฟ้า ฐานเศรษฐกิจ ศรีสุวรรณ จรรยา พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา มท. 1 ขยะ Thansettakij โรงไฟฟ้ากำจัดขยะ