7 เดือนแรก ปี 61 'ต่างชาติ' เที่ยวไทยโต 11%!!

20 August 2018


39585436_2125237087798067_4216904800811352064_n

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวเดือน ก.ค. ปี 2561 พบว่า ไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวในเดือน ก.ค. 2561 จำนวน 3,175,981 คน ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุด 2,224,578 คน รองลงมา ได้แก่ นักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป เอเชียใต้ อเมริกา ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย และแอฟริกา (ตามลำดับ) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวขยายตัว 2.85%%
สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ลาว อินเดีย ญี่ปุ่น เวียดนาม ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร (ตามลำดับ) นอกจากนี้ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวระหว่างเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย ก่อให้เกิดรายได้ 166,378.72 ล้านบาท ขยายตัว 6.38% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา เกาหลี สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง และรัสเซีย (ตามลำดับ)
นอกจากนี้ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 22,657,730 คน ขยายตัว 11.00% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสร้างรายได้รวม 1,182,272.03 ล้านบาท ขยายตัว 14.44% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวไทย เดือน มิ.ย. 2561 มีชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ จำนวน 12.67 ล้านคน-ครั้ง ขยายตัว 3.53% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวของชาวไทย คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ 77,882.46 ล้านบาท ขยายตัว 7.02% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา


Screenshot_2.jpg


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ท่องเที่ยวมั่นใจมาตรการภาษีฯกระตุ้นเที่ยวไทยเน้นกระจายรายได้ตรง
เร่งฟื้นภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย กู้วิกฤติเรือล่ม
ท่องเที่ยว ฐานเศรษฐกิจ นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ ยุโรป เอเชียใต้ พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดท่องเที่ยวฯ อเมริกา Thansettakij เอเชียตะวันออก