นายกฯชมบ่อน้ำพุร้อน-สวนสาธารณะรักษะวารินจ.ระนอง

20 August 2018


นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน สวนสาธารณะรักษะวาริน จังหวัดระนอง

20 สิงหาคม 2561-เวลา 11.00 น. ณ บ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน สวนสาธารณะรักษะวาริน ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมบ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน จังหวัดระนอง หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยอดนิยมที่มีชื่อเสียงในภาคใต้ โดยมีประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยว มารอให้การต้อนรับพร้อมส่งเสียงเชียร์ เรารักลุงตู่ ลุงตู่สู้ ๆ ๆ
นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน ที่มีอยู่ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูก มีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส น้ำพุร้อนแห่งนี้ประกอบด้วยแร่ธาตุที่สำคัญ และเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีสารกำมะถันเจือปนอยู่เลย จึงทำให้ไม่มีกลิ่นของกำมะถันและมีความบริสุทธิ์ สามารถดื่มได้จากแหล่งกำเนิด โดยไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองใด ๆ ซึ่งปัจจุบันแหล่งน้ำพุร้อนแห่งนี้เป็นแหล่งที่สำคัญที่สุดของจังหวัดระนอง เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งชุมชน และมีศักยภาพสูง ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัด มีการจัดสร้างตกแต่งสวนหย่อมต่าง ๆ ไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
พรัอมกันนี้ นายกรัฐมนตรีแวะชมลานสุขภาพ ที่มีความพิเศษอยู่ตรงที่บริเวณพื้นมีความร้อนขึ้นมา เป็นความร้อนที่สามารถทนได้ โดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเล่นโยคะกับกลุ่มคนรักสุขภาพ ด้วย ทั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามและโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ มารอต้อนรับนายกรัฐมนตรี โดยนางสาวพิมลพัชร ดาร้อน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นตัวแทนนักเรียนมอบผ้าถุงปาเต๊ะให้กับนายกรัฐมนตรี เป็นที่ระลึก
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับเด็กนักเรียนที่มารอให้การต้อนรับว่า ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียนหนังสือ นำประสบการณ์และวิถีชีวิตในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อนุรักษ์ท้องถิ่นของบ้านเรา และขอให้เด็กนักเรียนมีความรักความผูกพัน สำนึกบ้านเกิดด้วย
สำหรับบ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าของจังหวัดระนอง ติดเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว โดยในปี พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสเมืองระนอง และทรงพระราชทานชื่อถนนที่ใช้เดินทางไปยังบ่อน้ำร้อนว่า “ถนนชลระอุ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ได้เสด็จเยือนเมืองระนอง และทรงพระราชทานนามที่แห่งนี้ว่า “สวนรุกขชาติรักษะวาริน” อันเนื่องมาจากมีการนำน้ำแร่ไปใช้ในการบำบัดรักษาร่างกายระนอง นายกรัฐมนตรี แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน