'อาคม' ตรวจเยี่ยมบริการ 'ท่าอากาศยานระนอง' รองรับ ปชช.-นทท.

19 August 2018


"อาคม เติมพิทยาไพสิฐ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนของท่าอากาศยานระนอง
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม , นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการฯ , นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท , นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม , ผู้บริหารระดับสูง และคณะทำงานตรวจโครงข่ายคมนาคม ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนของท่าอากาศยานระนอง ตามนโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2561 ณ ท่าอากาศยานระนอง จ.ระนอง โดยมีผู้อำนวยการท่าอากาศยานชุมพรและเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนองให้การต้อนรับ
ในโอกาสนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนของท่าอากาศยานระนอง เคาน์เตอร์เช็คอิน การปรับปรุงห้องผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ให้สามารถรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้เพิ่มระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยาน สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญใน จ.ระนอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมายัง จ.ระนอง
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ขยาย4เลนชุมพร-ระนองฉลุย คมนาคมเล็งเชื่อมต่อถึงพังงา
รัฐตัดถนน 4 เลน-ท่าเรือน้ำลึก ปลุกค้าชายแดนระนองคึกคัก
ฐานเศรษฐกิจ ระนอง อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ท่าอากาศยานระนอง คมนาคม Thansettakij