เตรียมพิจารณาข้อเสนอชาวใต้ ชู! "ริเวียราเมืองไทย" ยกระดับพัฒนารอบด้าน

19 August 2018


รัฐบาลเตรียมพิจารณาข้อเสนอชาวใต้ ชู "ริเวียราเมืองไทย" พร้อมยกระดับการพัฒนารอบด้าน เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ในระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ 20-21 ส.ค. นี้ ที่ จ.ระนอง และชุมพร

"ประเด็นหลักที่จะพิจารณา คือ 1.การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม การค้าการลงทุน และการค้าชายแดน เช่น การก่อสร้างและพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งอ่าวไทย (Thailand Rivera) การก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่ พัฒนาท่าเรือ ขยายสนามบินหาดใหญ่ เป็นต้น

2.การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เช่น ส่งเสริมความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว 3.การยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เช่น จัดตั้ง Oil Palm City จัดตั้งเมืองนวัตกรรมและออกแบบไม้ยางพารา เป็นต้น

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (OTOP Academy) 5.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ขุดลอกร่องน้ำ แก้ปัญหาอุทกภัย จัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค เป็นต้น"

สำหรับการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในวันที่ 20 ส.ค. 61 ที่ จ.ระนอง จะติดตามผลการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและแพทย์ทางเลือก (บ่อน้ำพุร้อน) การพัฒนาท่าเรือและการฟื้นฟูท้องทะเลโดยใช้ปะการังเทียม ส่วนที่ จ.ชุมพร จะติดตามการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง และการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

"นายกฯ เน้นย้ำว่า ภาคใต้มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาหลายด้าน รัฐบาลจึงจะลงไปช่วยต่อยอดและสนับสนุนให้ชาวใต้ได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่ของรัฐบาล ไม่ใช่ลงไปเพื่อประโยชน์ทางการเมืองหรือหาเสียงแต่อย่างใด"


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ดันไทยแลนด์ ริเวียร่า เดสติเนชันทะเลติดอันดับโลก
ฐานโซไซตี  :  “โครงการริเวียร่า” ถนนเลียบอ่าวไทย เทียบชั้นฝรั่งเศส
เศรษฐกิจไทย ฐานเศรษฐกิจ อ่าวไทย คุณภาพชีวิต พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อันดามัน ริเวียร่า Thansettakij ชาวใต้ ริเวียราเมืองไทย จังหวัดใต้