นิด้าโพล เผย ปชช. "เห็นด้วย" ถ้าในอนาคตไทยจะมี ก.ม.เฉพาะ ให้ใช้ 'กัญชา' เป็นยารักษาโรค

19 August 2018


ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "กัญชา ประโยชน์ หรือ โทษ" โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16-17 ส.ค. 2561 จากประชาชน 1,250 หน่วยตัวอย่าง สรุปผลได้ ดังนี้

1.ท่านทราบหรือเคยได้ยินหรือไม่ เกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชา ที่สามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้
อันดับ 1 ทราบ/เคยได้ยิน ร้อยละ 68.24
อันดับ 2 ไม่ทราบ/ไม่เคยได้ยิน ร้อยละ 31.36
อันดับ 3 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 0.40

2.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าในอนาคตประเทศไทยจะมีกฎหมายเฉพาะให้ใช้กัญชาเป็นยารักษาโรคโดยถูกกฎหมาย
อันดับ 1 เห็นด้วย ร้อยละ 72.40
เพราะกัญชามีประโยชน์หลายอย่าง น่าจะใช้ในการรักษาโรคได้ ถ้านำมาใช้กับทางการแพทย์ ก็คาดว่าน่าจะเกิดประโยชน์อย่างมาก ขณะที่บางส่วนระบุว่า ต่างประเทศก็ทำกัน
อันดับ 2 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 24.96
เพราะถ้าทำให้ถูกกฎหมายจะมีผลเสียมากกว่าผลดี ไม่สามารถควบคุมได้ และมีการลักลอบนำมาใช้เสพเป็นสารเสพติด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ เช่น ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.64

3.หากในอนาคตมีกฎหมายรับรองกัญชาเป็นยารักษาโรคได้แล้ว ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐของไทยจะสามารถควบคุมการใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคได้หรือไม่
อันดับ 1 ควบคุมไม่ได้ ร้อยละ 54.32
เพราะกัญชาถูกนำไปใช้เป็นสารเสพติด อาจจะมีการลักลอบนำมาใช้เสพมากกว่าการนำมาทำเป็นยารักษาโรค และเจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง ดูแลได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา
อันดับ 2 ควบคุมได้ ร้อยละ 38.72
เพราะน่าจะมีกฎหมายรองรับและมีแนวทางการป้องกันที่ดี เจ้าหน้าที่มีความเข้มงวด ขณะที่บางส่วนระบุว่า รัฐบาลน่าจะมีนโยบายสำหรับการควบคุมที่เด็ดขาด

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 6.96

4.ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับการทำให้กัญชาถูกกฎหมายเพื่อการรักษาโรค
อันดับ 1 กำหนดให้มีการใช้กัญชาได้เฉพาะบางสถานที่ที่ได้รับอนุญาต เช่น โรงพยาบาล เท่านั้น ร้อยละ 53.12
อันดับ 2 กำหนดให้มีการปลูกได้เฉพาะพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ร้อยละ 36.48
อันดับ 3 เจ้าหน้าที่ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและลงโทษขั้นรุนแรงกับผู้ที่กระทำผิด ร้อยละ 29.04
อันดับ 4 สร้างความรู้/จิตสำนึกให้กับประชาชนถึงประโยชน์และโทษของกัญชา ร้อยละ 19.92
อันดับ 5 นำกฎหมายของต่างประเทศที่กัญชาถูกกฎหมายมาปรับใช้กับกฎหมายไทย ร้อยละ 8.88
อันดับ 6 การเปิดเสรีการค้ากัญชาแบบถูกกฎหมาย เพื่อการรักษาโรค ร้อยละ 6.88

อื่น ๆ ได้แก่ มีการนำเสนอข้อมูลการวิจัยที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่ควรอนุญาตให้กัญชาถูกกฎหมาย เพราะยังถือว่าเป็นสิ่งเสพติด ร้อยละ 1.44

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.52
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
เทรด "กัญชา" บนตลาดหุ้น นักวิเคราะห์ชี้จะเข้าลูป "วังวนสกุลเงินดิจิทัล"
แคนาดา...สวรรค์ของคนรักกัญชา
ฐานเศรษฐกิจ นิด้าโพล ยารักษาโรค กัญชา กฎหมาย Thansettakij