ดุสิตโพล เผย เลือกตั้ง ส.ส. ปี 62 ปชช. ไปใช้สิทธิ "แน่นอน" !!

19 August 2018


"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,083 คน ระหว่างวันที่ 15-18 ส.ค. 2561 สืบเนื่องจากกระแสข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี 2562 ทำให้นักการเมือง พรรคการเมือง ต่างก็มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้ง ในขณะที่ ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเลือกผู้สมัครคนใด พรรคการเมืองใด เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการตัดสินใจเลือก ส.ส. ระหว่าง "ผู้ที่กำลังจะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก" กับ "ผู้ที่เคยเลือกตั้งมาแล้ว" สรุปผลได้ ดังนี้

1.ความตั้งใจจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในครั้งต่อไป (ปี 2562)
อันดับ 1 ไปแน่นอน 77.56%
(69.87% เป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก , 84.70% เป็นผู้ที่เคยใช้สิทธิเลือกตั้งมาแล้ว)
อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 19.67% (26.10% เป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก , 13.70% เป็นผู้ที่เคยใช้สิทธิเลือกตั้งมาแล้ว)
อันดับ 3 ไม่ไป 2.77% (4.03% เป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก , 1.60% เป็นผู้ที่เคยใช้สิทธิเลือกตั้งมาแล้ว)

2.ความสนใจต่อข่าวการเลือกตั้ง ส.ส. ในครั้งต่อไป (ปี 2562)
อันดับ 1 ค่อนข้างสนใจ 43.40%
(42.23% เป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก , 44.48% เป็นผู้ที่เคยใช้สิทธิเลือกตั้งมาแล้ว)
อันดับ 2 ไม่ค่อยสนใจ 28.25% (31.09% เป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก , 25.62% เป็นผู้ที่เคยใช้สิทธิเลือกตั้งมาแล้ว)
อันดับ 3 สนใจมาก 24.10% (22.84% เป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก , 25.27% เป็นผู้ที่เคยใช้สิทธิเลือกตั้งมาแล้ว)
อันดับ 4 ไม่สนใจ 4.25% (3.84% เป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก , 4.63% เป็นผู้ที่เคยใช้สิทธิเลือกตั้งมาแล้ว)

3.ผู้ที่กำลังจะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก กับ ผู้ที่เคยใช้สิทธิเลือกตั้งมาแล้ว ให้ความสำคัญกับประเด็นต่อไปนี้อย่างไร (ประเด็นที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือก ส.ส.)
อันดับ 1 คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ 93.71% (93.47% เป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก , 93.93% เป็นผู้ที่เคยใช้สิทธิเลือกตั้งมาแล้ว)
อันดับ 2 ความรู้ ความสามารถ 89.21% (89.14% เป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก , 89.29% เป็นผู้ที่เคยใช้สิทธิเลือกตั้งมาแล้ว)
อันดับ 3 นโยบายพรรค 85.46% (85.26% เป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก , 85.64% เป็นผู้ที่เคยใช้สิทธิเลือกตั้งมาแล้ว)
อันดับ 4 ประวัติการทำงาน ผลงานที่ผ่านมา 83.65% (84.27% เป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก , 83.08% เป็นผู้ที่เคยใช้สิทธิเลือกตั้งมาแล้ว)
อันดับ 5 พื้นฐานการศึกษา 81.43% (80.88% เป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก , 81.93% เป็นผู้ที่เคยใช้สิทธิเลือกตั้งมาแล้ว)

4.ระหว่าง "ผู้สมัครที่เคยได้รับเลือกเป็น ส.ส. มาแล้ว" กับ "ผู้สมัครที่ยังไม่เคยได้รับเลือกเป็น ส.ส." มีผลต่อการตัดสินใจหรือไม่
อันดับ 1 มีผล 54.91%
(58.72% เป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก , 51.29% เป็นผู้ที่เคยใช้สิทธิเลือกตั้งมาแล้ว)
เพราะเป็นที่รู้จัก มีผลงาน มีประสบการณ์ ใกล้ชิดกับประชาชน มีเครือข่ายในการทำงาน รู้ปัญหาในพื้นที่ ช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่มีผล 45.09% (41.28% เป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก , 48.71% เป็นผู้ที่เคยใช้สิทธิเลือกตั้งมาแล้ว)
เพราะอยากเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ ๆ พิจารณาจากประวัติส่วนตัว การศึกษา บุคลิกภาพ นิสัยส่วนตัว เป็นคนที่สังคมให้การยอมรับ ฯลฯ
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
"อิทธิพร" ปลุกพนง.กกต. ทำงานสามัคคี หวังเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับทั้งใน-นอกประเทศ
มท.จัดทัพรับเลือกตั้ง ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง 18 บิ๊กมหาดไทย - 4 ผู้ตรวจขึ้นพ่อเมือง
ฐานเศรษฐกิจ เลือกตั้ง ดุสิตโพล ส.ส. Thansettakij เลือกตั้ง ส.ส.