กกต.วางโรดเเมป คาดกาบัตรส.ส. 24 ก.พ.62 ได้มาซึ่งส.ว. 22 มค.62

18 August 2018


กกต.เปิดโรดแม็ปเลือกตั้งคาดกาบัตรส.ส. 24 ก.พ.62 ส่วนส.ว.ประกาศผลได้มาซึ่งส.ว.22 มค.62


-18 ส.ค. 2561-  นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการกล่าวในการประชุมผู้บริหารและผู้อำนวยการการเลือกตั้งทั่วประเทศ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการให้ได้มาซึ่งส.ว.และการเลือกตั้งส.ส. ตอนหนึ่งว่า หากพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.มีผลบังคับใช้ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 ก.ย.จะมีผลทันทีในวันที่ 14 ก.ย.จึงมีการเตรียมการเรื่องบัตร คูหาเลือกตั้ง โดยรูปแบบบัตรไม่เป็นปัญหามากเหมือนส.ส.โดยจะหาผู้ดำเนินการจัดพิมพ์ระหว่างพ.ย.และจัดพิมพ์ธ.ค.พร้อมกันนี้จะมีการออกระเบียบต่างๆเพื่อรับสมัครส.ว.

ณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุลจากนั้นเมื่อมีพ.ร.ฎ.การเลือกส.ว.กกต.กับครม.จะประสานกันเรื่องวันเวลาในการเลือกส.ว.จะไม่เหมือนส.ส.เพราะจะต้องเลือก3 วัน คือในระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ ต้องทำพร้อมกันทั่วประเทศ อาจจะมีการประกาศผลการได้มาซึ่งส.ว.ในวันที่ 22 ม.ค.62ส่วนการเลือกตั้งส.ส.คาดว่าจะมีการประกาศพ.ร.ฎ.เลือกตั้งส.ส.วันที่4ม.ค.62 จะเลือกตั้ง24 ก.พ.62 จะต้องจัดหาผู้ดำเนินการจัดพิมพ์ช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.ส่งบัตรล็อตแรกนอกราชอาณาจักร จากนั้นส่งไปยังกกต.เขตในเดือนก.พ.ตารางการจัดเตรียมงานของเรา

นายณัฏฐ์ กล่าวอีกว่า จากการพูดคุยกับคสช.ครั้งที่ผ่านมา สิ่งที่เขาขอให้เราทำคือเรื่องการแบ่งเขต คือแบ่งเขต 60 วัน ทำไพรมารีโหวต 30 วัน ซึ่งการแบ่งเขต ทุกจังหวัดได้เตรียมการเบื้องต้นแล้ว แต่เป็นการแบ่งตามจำนวนราษฎรเมื่อปี 2559 แต่ขณะนี้กรมการปกครองได้ประกาศจำนวนราษฎรปี 60 แล้ว จึงขอให้ทุกจังหวัดกลับไปพิจารณาเรื่องแบ่งเขตให้สอดคล้องกับจำนวนราษฎรที่มีการประกาศใหม่


เลือกตั้ง