น้ำป่าทะลักท่วมย่านเศรษฐกิจอำเภอแม่จัน

18 August 2018


อิทธิพลของพายุเบบินคา ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอด 2 วันที่ผ่านมา วันนี้(18สค) เวลา14.00น. ผู้สื่อข่าวได้ใช้โดรนขึ้นบินบันทึกภาพสถานการณ์น้ำป่า ที่ทะลักลงมาในแม่น้ำจัน ซึ่งไหลผ่านตัวอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะเห็นว่ามีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจของอำเภอแม่จัน โดยเฉพาะตลาดสดแม่จันแหล่งรวมการค้าของอำเภอแม่จันซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ถูกน้ำท่วมสูง 50-80 เซ็นติเมตร กิจกรรมการค้าขายต่างๆ ภายในตลาดต้องยุติลงอย่างสิ้นเชิงนางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบ ประสานกับอาสาสมัครกู้ภัยให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งยังได้ลงไปกำกับการเร่งสูบระบายน้ำออกจากเขตชุมชน เพื่อให้ย่านเศรษฐกิจกลับมาดำเนินกิจกรรมการค้าได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับต้นน้ำของแม่น้ำจัน อยู่บริเวณดอยสามเส้า พรมแดนไทยเมียนมา บ้านสันติสุข ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน มีลำห้วยสาขาหลักที่ไหลลงแม่น้ำจัน 4 ลำห้วย คือน้ำห้วยต่าง น้ำห้วยก้างปลา น้ำห้วยปู น้ำจะหยี และลำห้วยเล็กๆ หลายลำห้วยไหล นอกจากจะไหลผ่านตัวเมืองแม่จันแล้ว ยังไหลผ่านพื้นที่อีก 7 ตำบลของอำเภอแม่จันและอำเภอเชียงแสน รวมเป็นระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ก่อนจะไหลไปรวมกับแม่น้ำคำแล้วไหลงลงแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงแสนในที่สุดเชียงราย พายุเบบินคา แม่น้ำจัน ย่านเศรษฐกิจ อำเภอแม่จัน