"ไฮสปีดไทย-จีน" คืบหน้า 28% คาดช่วง 3.5 กม. แล้วเสร็จ ต.ค. นี้

18 August 2018


รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงที่ 1 (กลางดง-ปางอโศก) คืบหน้า 28% คาดว่าแล้วเสร็จ ต.ค. 2561 ส่วนงานชั้นรองพื้นทางแล้วเสร็จเกือบหมด
นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงที่ 1 (ช่วงกลางดง–ปางอโศก) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยให้กรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างให้ ซึ่งประกอบด้วยงานหลัก ๆ 7 งาน ได้แก่ งานโครงการชั้นทางรถไฟความเร็วสูง, งาน Service Road และ Access Road, งานย้ายรางรถไฟเดิม รวมระยะทาง 900 เมตร, งานระบายน้ำ (Drainage), งาน Culvert, งาน Bridge และงาน Miscellaneous นั้น ปัจจุบัน โครงการมีความคืบหน้า 28% คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 2561 นี้
อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปอีกว่า ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงได้เร่งทำงานวันละกว่า 15 ชั่วโมง (07.00-22.00 น.) ขณะนี้ งานชั้นรองพื้นทาง (Bottom Layer of Subgrade Bed) แล้วเสร็จเกือบทั้งหมดแล้ว ทำให้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือนข้างหน้า จะทำให้งานก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ การดำเนินงานรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงที่ 1 (กลางดง-ปางอโศก) นั้น จะเป็นต้นแบบในการดำเนินงานในช่วงต่อไปของโครงการรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย ซึ่งการดำเนินการมีการตรวจสอบและทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุอุปกรณ์ ตลอดการดำเนินงาน จากที่ปรึกษาของจีนอย่างละเอียด อย่างเช่น รางระบายน้ำ ซึ่งมีการใช้เหล็กและวัสดุในการดำเนินงานในมาตรฐานระดับสูง ซึ่งทางที่ปรึกษาจีนได้บอกว่า วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรงอายุการใช้งานกว่า 100 ปี โดยวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทย มีเพียง 2% ที่นำเข้ามาจากประเทศจีน ได้แก่ วัสดุป้องกันความชื้น (Geosynthetics), สายดิน (Earthing and Bonding) ซึ่งเป็นวัสดุประกอบเพิ่มเติมที่ใช้ในรองพื้นทาง ในส่วนการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบวัสดุ การควบคุมงาน การสร้างในขั้นตอนต่าง ๆ กรมทางหลวงจะได้จัดทำเป็นคู่มือเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการดำเนินงานในลักษณะงานที่คล้ายคลึงกันต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงแล้วเสร็จ จะช่วยเสริมสร้างโครงข่ายการคมนาคมของประเทศรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการคมนาคมขนส่งถึงประเทศจีน อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับการขนส่งทางถนน ซึ่งกรมทางหลวงได้ก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 บางปะอิน–นครราชสีมา ควบคู่ไปด้วย ก็จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอีกด้วย
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ชิงสินเชื่อ 2 แสนล้าน! ปล่อยกู้ไฮสปีดเทรน
ทางออกนอกตำรา : รถไฟไฮสปีด พลิกโฉมเศรษฐกิจไทยจริงหรือ?
จีน ฐานเศรษฐกิจ รถไฟความเร็วสูง ไฮสปีด Thansettakij กลางดง ปางอโศก