บังคับคดีรอศาลเคาะขายที่ดินAQ

18 August 2018


บอร์ดเจ้าหนี้เอิร์ธ 3 ราย “กรุงไทย-กสิกรไทย-พรพรรณ ตันพิพัฒน์” ลุ้นคำสั่งศาลล้มละลาย พิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ 1 ตุลาคม ด้านกรมบังคับคดีรอศาลเคาะก่อนประกาศขายทอดตลาดที่ดินเอคิว4,456 ไร่

ระหว่างรอศาลล้มละลายกลางพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด(มหาชน)หรือ EARTH ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งรวมคำร้องเสนอขอแก้ไขแผนของผู้ทำแผนและเจ้าหนี้ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้ด้วย แหล่งข่าวเปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในทางปฏิบัติขณะนี้ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิส จำกัด หรือ EY ยังคงทำหน้าที่ผู้ทำแผนและบริหารแผนเป็นหลัก แม้ว่าที่ประชุมเจ้าหนี้เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา จะมีมติแต่งตั้งเจ้าหนี้ 3 รายคือธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และนางสาวพรพรรณ ตันติพัฒน์ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายที่ 2017, 2196 และ 1794 เป็นคณะกรรมการเจ้าหนี้ (บอร์ดเจ้าหนี้) แล้วก็ตาม ซึ่งบอร์ดเจ้าหนี้จะต้องรอกระบวนการของศาลล้มละลายกลาง ซึ่งนัดฟังคำสั่งเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อมติโหวตแผนฟื้นฟูกิจการที่ผ่านมาด้วยที่ผ่านมาที่ประชุมเจ้าหนี้(เมื่อ 2 สิงหาคม 2561) มีมติยอมรับแผนฟื้นฟูเอิร์ธรวมทั้งคำร้องขอแก้ไขแผนของผู้ทำแผนและเจ้าหนี้ (โดยที่ประชุมเจ้าหนี้พิจารณาคำร้อง 9 ฉบับและมีมติให้แก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ 4 ฉบับ)อย่างไรก็ตาม เอิร์ธมีเจ้าหนี้รวม 2,433 ราย รวมมูลหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้ 145,005 ล้านบาท และอีก 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ส่วนการประกาศขายทอดตลาดที่ดินของ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน) หรือAQ ซึ่งติดจำนองกับธนาคารกรุงไทยนั้นนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีกล่าวว่า ต้องรอฟังคำสั่งของศาลกำหนดการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวใหม่ เนื่องจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯมีคำสั่งให้ขายที่ดินเฉพาะบางส่วน ดังนั้นทางกรมบังคับคดีจะต้องคำสั่งศาลเช่นกัน

อนึ่งก่อนหน้านี้ นางสาวเจริญ อยู่คงธรรม ผู้ยื่นคำร้องและขอให้ศาลพิจารณาปล่อยอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวมีพื้นที่ 60 ตารางวาเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ซึ่งศาลมีคำสั่งเมื่อวันที่ 15พฤษภาคม 2561 ให้งดการบังคับคดีจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

สำหรับที่ดินของ AQ 217 แปลง รวม 4,456ไร่ ราคาประเมินที่ดิน 3 รายการ ประกอบด้วย ที่ดิน 94 แปลงเนื้อที่รวม 1,890ไร่ (คดีศาลล้มละลายกลาง) คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ที่ 3,662 ล้านบาท, ที่ดิน 99 แปลง เนื้อที่ 1,814 ไร่ (คดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง) ราคาประเมินโดยคณะกรรมการกำหนดราคาอยู่ที่ 4.02 พันล้านบาท และคดีศาลแพ่ง ที่ดินจำนวน 24 แปลง เนื้อที่ 752 ไร่ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาที่ 1.26 พันล้านบาท

หน้า 23-24 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,393 วันที่ 19 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561ศาลล้มละลายกลาง เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ เอิร์ธ เอคิว