คมนาคมจัดประชุมนานาชาติขับเคลื่อนธุรกิจชายแดนใต้

17 August 2018


คมนาคมจัดประชุมนานาชาติขับเคลื่อนธุรกิจชายแดนใต้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมนานาชาติ เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ในหัวข้อ "ก้าวไปข้างหน้ากับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมด้วยมิตรภาพชายแดนใต้ครั้งที่ 1" ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ แมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายดาวิน หยาง นายกสมาคมการค้าอาเซียน - จีน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักธุรกิจไทยและต่างประเทศการประชุมนานาชาติฯ เป็นความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ นักธุรกิจจากไทยและต่างประเทศ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเชื่อมต่อการพัฒนาต่อยอดโครงการเมืองต้นแบบไปสู่ความร่วมมือการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซียและประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจอย่างสิงคโปร์และจีน เป็นการเปิดระเบียงเศรษฐกิจใหม่และพิเศษอย่าง Economic corridor ที่ 6 ที่จะเดินหน้าการพัฒนาเพื่อเสริมพลังให้กับความมั่นคง มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจน ด้วยการระเบิดจากศักยภาพคนภายใน เชื่อมต่อคนภายนอก ผ่านมิตรภาพชายแดน ความร่วมมือการพัฒนาอาเซียนหรือ AEC เป็นการนำพลังของนักธุรกิจรุ่นใหม่ และธุรกิจที่มีศักยภาพ เข้ามาทำงานในรูปแบบของเครือข่ายในมิติการพัฒนาที่สำคัญ เช่น ด้านการเกษตร การค้าและการลงทุน การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนด้านธุรกิจบริการในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง เพื่อดูความก้าวหน้าการก่อสร้างท่ากาศยาน ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 50% โดยมีการขยายถนนออกไปเป็น 4 ช่องทาง เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์แบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดใช้บริการในต้นปี 2563

ทั้งนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การสร้างท่าอากาศยานเบตงนอกจากเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในพื้นที่ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของรัฐบาล และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศอีกด้วยด้านนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. ในฐานะผู้จัดการประชุมฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการทำงานครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. พร้อมจะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจจากทั่วโลกด้วยความเป็นพหุสังคมที่สามารถเชื่อมต่อได้หลายประเทศ และโลกมุสลิม ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายการทำงานที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนงานในอนาคต

ทางด้านนายดาวิน หยาง นายกสมาคมการค้าอาเซียน – จีน กล่าวตอนหนึ่งว่า ฐานสำคัญของการพัฒนาธุรกิจพื้นที่ ไม่เพียงแต่การมีเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศที่ประสานร่วมมือกันผ่านมิตรภาพที่ดีแล้ว ยังจะมีการออกแบบกลไกและกระบวนทำงานพิเศษเพื่อเสริมศักยภาพการทำงานให้เร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เป็นการพัฒนาแบบไร้รอยต่อมากที่สุด พร้อมที่จะผลักดัน สร้างและขยายเครือข่ายธุรกิจ โดยในปีหน้าทางหอการค้ามาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ต่อไปกระทรวงคมนาคม ขับเคลื่อนธุรกิจ สมาคมการค้าอาเซียน - จีน