“สนธิรัตน์”ติดตามร้านค้าในตลาดสดใช้มือถือรับชำระค่าสินค้าจากบัตรสวัสดิการฯ

15 August 2018


“สนธิรัตน์”ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ใช้มือถือรับชำระค่าสินค้าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เชียงราย เผยร้านค้าในตลาดสดชอบใจ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่ผู้ถือบัตร มาจับจ่ายใช้สอยจริง ก่อนแนะร้านค้ารายย่อยที่ยังไม่สมัครให้รีบสมัคร เหตุแต่ละเดือนรัฐมีวงเงินใส่ในบัตร 4,000 ล้านบาท ถ้าช้าจะพลาดโอกาส

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า วันที่ 15 สิงหาคม 2561ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและพบปะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้า ประชารัฐโดยใช้แอพพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” ในการรับชำระค่าสินค้าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ตลาดสดบ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยพบว่ามีร้านค้าในตลาดสดเป็นจำนวนมาก ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และจากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้า ได้รับการยืนยันว่ามีรายได้เพิ่มขึ้น จากการที่ผู้ถือบัตรได้มาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้า
“พ่อค้าแม่ค้าบอกว่า ตอนแรกก็คิดว่าจะยุ่งยาก แต่พอสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว พบว่าไม่มีอะไรยาก เมื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นแล้ว ก็สามารถใช้งานได้เลย และเห็นด้วยกับการทำโครงการนี้ เพราะได้ช่วยกระจายรายได้ลงลึกถึงระดับร้านค้ารายย่อย โดยจากเดิมผู้ถือบัตรต้องไปซื้อสินค้าในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC แต่ตอนนี้ ถือบัตรมาซื้อที่ตลาดสด ซื้อร้านค้ารายย่อย ร้านโชวห่วยได้เลย” นายสนธิรัตน์กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ยืนยันว่า การที่ร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการใช้มือถือรับชำระค่าสินค้าจากผู้ถือบัตร จะเป็นการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้าและมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะแต่ละเดือนจะมีวงเงินที่รัฐบาลใส่เข้ามาในบัตรประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินเหล่านี้ จะถูกนำมาจับจ่ายใช้สอยกับร้านค้า รายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ หากไม่เข้าร่วมก็จะพลาดโอกาส โดยกระทรวงฯ ได้ตั้งเป้าที่จะผลักดันให้มีร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมทั้งประเทศ 200,000 ราย จึงขอเชิญชวนให้ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการโดยสามารถสมัครได้ 2 วิธี ได้แก่ 1.สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ ชั้น 3 (อาคารริมน้ำ) กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ 2.สมัครทางไปรษณีย์ตอบรับ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.moc.go.th และส่งมาที่ กองบริหารพาณิชย์ภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานประกอบการของท่านตั้งอยู่

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า สำหรับจังหวัดเชียงราย มีประชาชนที่ได้ลงทะเบียนและมีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 327,990 ราย ครอบคลุม 18 อำเภอ 124 หมู่บ้าน มีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC แล้ว 675 ร้าน และมีร้านค้ารายย่อยเป้าหมายที่ต้องการให้สมัครเข้าร่วมโครงการ แบบใช้มือถือ 2,792 ราย ขณะนี้ สพจ.เชียงรายรับสมัครแล้ว 204 ราย ซึ่งได้จัดส่งรายชื่อให้กรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว และจะทยอยจัดส่งรายชื่ออย่างต่อเนื่อง
ส่วนการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2561 มีการใช้จ่ายผ่านบัตรรวม 3,069,462 ราย มียอดใช้จ่ายรวม 965 ล้านบาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตลาดสด ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ถุงเงินประชารัฐ ผู้ถือบัตร