คปภ.แนะดึงแบงก์ทําประกันภัยไซเบอร์

18 August 2018


คปภ.เสนอธปท. ส่งเสริมแบงก์ไทยทำประกันภัยไซเบอร์ เล็งดึงประกันภัยต่อต่างประเทศเปิดสาขา เพิ่มผู้เล่นในไทยพร้อมเก็บข้อมูลก่อนขยายเพดานค่าเบี้ยประกันสุขภาพอย่างเหมาะสม

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)เปิดเผยในงานสัมมนา “การนำองค์กรเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล: การรับมือกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์” ว่า แนวโน้มของภัยคุกคามจากไซเบอร์ที่ขยายตัวและส่งผลกระทบในวงกว้างขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะเหตุการณ์ Hacker ที่เกิดกับธนาคารพาณิชย์ไทย 2 แห่ง ซึ่งคปภ.ได้เสนอธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เพื่อส่งเสริมธนาคารพาณิชย์ทำประกันภัยไซเบอร์ซึ่งเป็นทางเลือก นอกเหนือจากที่ธปท.มีมาตรการคุมเข้ม ทั้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตระหนักเน้นดูแลระมัดระวังเรื่องข้อมูลป้องกันภัยและวางระบบครบถ้วนแต่ในแง่ของการเยียวยาผู้บริโภคเมื่อเกิดเหตุในอนาคตควรจะมีโปรดักต์โดยเฉพาะด้านภัยไซเบอร์โดยขณะนี้แม้จะมีโปรดักต์ประกันภัยไซเบอร์ในไทย 8 บริษัทยังไม่ค่อยได้รับความนิยม

“ก่อนหน้าเคยทำ MOU กับสมาคมแบงก์ไทย แต่อาจเป็นเรื่องไกลตัว แต่เหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์เกิดขึ้นทั่วโลกและในไทยเราเสนอเป็นทางเลือกโดยสมัครใจ ยังทำกันน้อย ซึ่งภาครัฐมองทำประกันไม่จำเป็น เพราะมีพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดอยู่แล้ว แม้ประกันภัยรถยนต์ของราชการยังมีข้อยกเว้นในปัจจุบัน ส่วนคปภ.อนาคตอาจแยกออกมาให้มืออาชีพมาบริหารในส่วนของการทำประกันภัย ไซเบอร์จากฐานข้อมูลคปภ.มีจำนวนมากแต่กระบวนการต้องหารือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ด้วย”

นอกจากนั้น คปภ.กำลังพิจารณาจะเพิ่มจำนวนบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศที่มีคุณภาพเข้ามาเปิดสาขาในไทยโดยอยู่ระหว่างเปิดรับข้อมูลความสนใจจากบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศ ซึ่งต้องหารือกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)และกรมสรรพากรในวันที่ 15 สิงหาคม เพื่อเตรียมข้อมูลเสนอบอร์ดคปภ. ก่อนจะเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อออกเป็นประกาศกรมสรรพากรด้วย

หน้า 23-24 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,392 วันที่ 16 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561ธปท. ธนาคาร คปภ. ประกันภัยไซเบอร์