ครม.รับทราบความคืบหน้าสร้างรถไฟฟ้าของคมนาคม

14 August 2018


ครม.รับทราบความคืบหน้าสร้างรถไฟฟ้าของคมนาคม

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม และรองโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ ดังนี้
1. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ กระทรวงคมนาคมเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างหรือค่า K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ สัญญาที่ 5 (งานออกแบบจัดซื้อ ทดสอบและประกอบงานระบบราง) ซึ่งเดิม ครม. มีมติเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 อนุมัติให้ปรับเกณฑ์ค่า K ของโครงการดังกล่าว ในสัญญาที่ 1 - 4 ไว้แล้ว (ที่มีผลให้รัฐประหยัดวงเงินค่าชดเชยไปถึง 195.66 ล้านบาท)เหลือเพียงสัญญาที่ 5 ซึ่งต้องมีการคำนวณว่า ในสัญญางานดังกล่าวมีการก่อสร้างพื้นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก (รองรับราง) ในปริมาณงานที่สมควรนำมาได้รับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เป็นไปตามสัญญาเดิมของโครงการหรือไม่ ซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้แจ้งยืนยันว่าสัญญาที่ 5 ดังกล่าว มีปริมาณงานสอดคล้องตามเงื่อนไขการคิดราคาค่า K ที่เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานสัญญาว่าจ้างนานาชาติ อันจะเป็นผลให้รัฐประหยัดงบประมาณมากกว่าหลักเกณฑ์ของค่า K เดิม ตามมติ ครม. ปี 2532 เป็นจำนวนเงิน 2.34 ล้านบาท หรือ 2.51 ล้านบาท (กรณีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7) ดังนั้น การดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมที่ดำเนินงานตามข้อเสนอของ รฟม. ในครั้งนี้ จะทำให้รัฐประหยัดงบประมาณเพิ่มสูงกว่าหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างหรือค่า K เดิมตามปกติสัญญาทั่วไป ที่กำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2532 รวมทั้งโครงการฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 198 ล้านบาท

2. ผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ 2560 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ผลการดำเนินงานของ รฟม. ในปี 2560
1) ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. ให้ดำเนินโครงการแล้ว 7 โครงการ
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ มีความก้าวหน้าร้อยละ 87.34 ได้เปิดให้บริการช่วงบางซื่อ - เตาปูนแล้ว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ได้เปิดบริการเดินรถ 1 สถานี ช่วงแบริ่ง - สำโรงแล้ว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต มีความก้าวหน้าร้อยละ 72.18
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ความก้าวหน้าร้อยละ 30.53
- โครงการสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ความก้าวหน้าร้อยละ 31.77
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี ความก้าวหน้าร้อยละ 45.93
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - วงแหวนกาญจนาภิเษก ความก้าวหน้าร้อยละ 14.76

2) โครงการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการและเตรียมความพร้อมในการนำเสนอ ครม. ให้ดำเนินโครงการ จำนวน 4 โครงการ
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีความก้าวหน้าร้อยละ 12.62 อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดรายงานการศึกษาฯ
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4 มีความก้าวหน้าร้อยละ 12.75 ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ - บางปู และช่วงคูคต - ลำลูกกา มีความก้าวหน้าร้อยละ 13.65 ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ
- โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต มีความก้าวหน้าร้อยละ 1.35 อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการศึกษาความเหมาะสม การศึกษาออกแบบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการของ รฟม. ที่จะเปิดให้บริการต่อประชาชนตามแผนการดำเนินงาน
รฟม. ได้วางแผนที่จะเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและได้รับอนุมัติจาก ครม. แล้ว ดังนี้
ปี พ.ศ.2563 สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
สายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
ปี พ.ศ.2564 สายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง
ปี พ.ศ.2566 สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี

นอกจากนี้ได้เริ่มแจกบัตรแมงมุมให้กับประชาชนแล้ว และสามารถใช้บัตรแมงมุมสำหรับโครงข่ายรถไฟฟ้าของ รฟม. ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2561 และจะสามารถใช้ร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ได้ในเดือนตุลาคม 2561กระทรวงคมนาคม รถไฟฟ้า คณะรัฐมนตรี