ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : ชาวสวนยางเฮ กยท. แจกประกันเสียชีวิต-ทุพพลภาพ

14 August 2018


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก และ คุณกรรณิการ์ รุ่งกิจเจริญกุล สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น ชาวสวนยางเฮ กยท. แจกประกันเสียชีวิต-ทุพพลภาพ โดย คุณศิวะ ศรีชาย เกษตรกรชาวสวนยาง จ.พัทลุง รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)ยาง เกษตรกร กยท. เกษตร การยาง ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ Thansettakij เกษตรกรยาง