ตั้ง "3 ปลัดใหม่" ฝุ่นตลบ! เผย 2 ตัวเต็งพาณิชย์

12 August 2018
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"
 ว่า กระทรวงเกษตรฯ มีข้าราชการจะเกษียณอายุจำนวน 134 ราย โดยผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวง, นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวง, นายธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวง ส่วนระดับอธิบดีมี 2 คน ได้แก่ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เบื้องต้น ข้าราชการที่จะเกษียณไป ขณะนี้ ยังไม่ได้คิดจะโยกย้ายใครข้ามห้วย หรือ จากหน่วยงานอื่น ๆ มาแทน

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ปีนี้มีข้าราชการระดับสูงที่จะเกษียณอายุ ได้แก่ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์, นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยผู้ที่จะมานั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ขณะนี้ ยังไม่นิ่ง แต่คาดว่าน่าจะเป็นคนใน เบื้องต้น มีการคาดการณ์กันถึงแคนดิเดตที่จะมานั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ มี 2 คน คือ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน และ น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวง

 

บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายในบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวง"มีการวิเคราะห์กันว่า หากต้องการให้งานของกระทรวงมีความต่อเนื่อง อธิบดีกรมการค้าภายในน่าจะมีความเหมาะสม เพราะยังเหลือเวลาอีกหลายปีกว่าจะเกษียณอายุราชการ ดังนั้น การสานต่องานน่าจะมีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากกว่ารองปลัดที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณหน้า อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งโยกย้ายทั้งปลัดและอธิบดีคงต้องเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่า ใครจะอยู่ในตำแหน่งใด"

ด้าน แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการโยกย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมในเดือน ก.ย. นี้ แทนตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม ที่นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี จะเกษียณราชการ โดยแคนดิเดตผู้ที่จะมานั่งในตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม หากมองในด้านการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมของประเทศ น้ำหนักจะไปอยู่ที่ นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้าภารกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง และนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) หน่วยงานที่กำหนดแผนยุทธศาสตร์ของคมนาคมคอยสอดแทรก

 

พีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคมแต่หากมองถึงผลงานที่โดดเด่นของกระทรวงคมนาคมในช่วงที่ผ่านมา กรณีการแก้ไขปัญหาด้านการประมงและการปลดธงแดงเรื่องการบินแล้ว คงต้องจับตามองไปที่ นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อาจจะได้กลับมาผงาดตำแหน่งที่ผู้บริหารระดับสูงหลายหน่วยงานหมายปองนี้ แม้จะยังมีอายุราชการอีกตั้ง 6 ปี

เช่นเดียวกับ การข้ามห้วยของ นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้เคยทำหน้าที่คณะกรรมการบอร์ดหลายหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม จึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ งานของกระทรวงคมนาคมเป็นอย่างดี นับเป็นแคนดิเดตน่าจับตาอีกคนหนึ่ง


……………….
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,391 วันที่ 12-15 ส.ค. 2561 หน้า 02

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
สะพัด!ครม.ตั้งขรก.คลังล็อตใหญ่ "กุลิศ" ข้ามห้วยนั่งปลัดพลังงาน
ปลัดท่องเที่ยวฯ สุดดีใจ 'ทีมหมูป่า' ปลอดภัย อาสาพาทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฐานเศรษฐกิจ พาณิชย์ กฤษฎา บุญราช ปลัด Thansettakij