ดุสิตโพล เผย "5 ปัจจัยสำคัญ" ที่ ปชช. ตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ส.ส. ในการเลือกตั้ง

12 August 2018


"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,034 คน ระหว่างวันที่ 8-11 ส.ค. 2561 หลังจากประเทศไทยว่างเว้นจากการเลือกตั้งมานานเกือบ 5 ปี ทำให้กระแสข่าวการเลือกตั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2562 เป็นเรื่องสำคัญที่ถูกจับตามอง หลายฝ่ายมีการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สรุปผลได้ ดังนี้

1. "5 ปัจจัยสำคัญ" ที่ประชาชนใช้ตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ส.ส. ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
อันดับ 1 ความซื่อสัตย์ 27.95%
ประเด็นที่อยากรู้ เช่น เรื่องการคดโกง, การได้รับโทษ, การรับสินบน, การซื้อเสียง เป็นต้น
อันดับ 2 ความรู้ความสามารถ 25.16%
ประเด็นที่อยากรู้ เช่น วิสัยทัศน์, ผลงาน การทำงานที่เป็นที่ยอมรับ, การแก้ปัญหา, การกำหนดนโยบาย เป็นต้น
อันดับ 3 ประวัติส่วนตัว 16.17%
ประเด็นที่อยากรู้ เช่น ชีวิตครอบครัว พ่อแม่/ต้นตระกูล, ชีวิตสมรส ภรรยา บุตร, อายุ เป็นต้น
อันดับ 4 พื้นฐานการศึกษา 15.86%
ประเด็นที่อยากรู้ เช่น ประวัติการศึกษา/ผลการเรียน, จบที่ไหน/ระดับใด, รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น
อันดับ 5 ประสบการณ์ทางการเมือง 14.86%
ประเด็นที่อยากรู้ เช่น ทำงานการเมืองมากี่ปี, เป็น ส.ส. มาแล้วกี่สมัย, เคยโดนกลั่นแกล้งหรือไม่ เป็นต้น

2.ประชาชนอยากได้ผู้สมัคร ส.ส. ที่มาจากอาชีพอะไรมากที่สุด
อันดับ 1 ข้าราชการ 29.06%
อันดับ 2 นักธุรกิจ 25.42%
อันดับ 3 นักกฎหมาย 22.03%
อันดับ 4 นักวิชาการ 15.98%
อันดับ 5 ทหาร 7.51%

3.ประชาชนอยากได้ผู้สมัคร ส.ส. ที่จบการศึกษาทางด้านใดมากที่สุด
อันดับ 1 เศรษฐศาสตร์ 41.22%
อันดับ 2 รัฐศาสตร์ 22.01%
อันดับ 3 บริหารธุรกิจ 14.75%
อันดับ 4 กฎหมาย 14.53%
อันดับ 5 รัฐประศาสนศาสตร์ 7.49%
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
คาดกกต.ใหม่รับรองผู้ตรวจการเลือกตั้งปลายก.ย.นี้
‘มีชัย’ เบรกรื้อกฎหมายกกต.ชุดใหม่แก้ไขผู้ตรวจเลือกตั้งได้
ฐานเศรษฐกิจ เลือกตั้ง โพล ดุสิตโพล ส.ส. Thansettakij