นายกฯวอนทุกฝ่ายอดทน“ระบบจราจรต้องเชื่อมโยง”

11 August 2018


นายกฯวอนทุกฝ่ายอดทน“ระบบจราจรต้องเชื่อมโยง”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า”สำหรับเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรนะครับ ในกรุงเทพมหานคร เราก็ต้องแก้ปัญหาทั้งระบบนะครับ รถไฟฟ้า รถเมล์ ส่วนนอก กทม. รถไฟ รถไฟฟ้า ที่อาจต้องมีเพิ่มขึ้น ถนนหนทาง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ จะเชื่อมโยงกันได้อย่างไร ครอบคลุมการขนส่ง ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

เราต้องสร้างเครือข่ายนะครับ ให้บูรณาการร่วมกัน สอดประสานกัน ต้องใช้เวลาในการก่อสร้าง ใช้งบประมาณ หางบประมาณมาสร้าง รวมทั้งจุดเชื่อมด้วย แต่ปัญหาอุปสรรคของประชาชนผู้สัญจรนะครับ และในเรื่องของการลงทุน ไม่ง่ายนักนะครับ ทุกรัฐบาลต้องทำ ทำให้ต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการก่อสร้าง วันนี้เราต้องมาเร่งก่อสร้างในยุคนี้โดยเฉพาะในเขตเมือง และ กทม. ที่อาจจะเป็นเหตุให้ “รถติด” ในหลายเส้นทาง ก็พยายามแก้ปัญหาให้อยู่อย่างเต็มที่ เราต้องสร้างความเชื่อมโยง ในลักษณะ "ไร้รอยต่อ" ไม่ใช่ทำตรงนี้ไปตรงโน้นจบแค่นั้นแล้วมาติดข้างล่าง ไม่ได้ ผมได้สั่งการไปแล้วนะครับ ให้เกิดการต่อเนื่อง การข้ามไม่ต้องลงข้างล่าง คนที่เค้าไม่ต้องการลงจะต้องบังคับให้ลงแล้วไปขึ้นใหม่ ก็เสียเงินเสียทอง 2-3 ต่อ ต้องคิดแบบนี้ ขอให้ทุกคนอดทนนะครับ เพื่อความสะดวกสบายในวันข้างหน้า

วันนี้กทม. ก็กำลังจะหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ในกรุงเทพมหานคร ในการสัญจรประจำวันของพี่น้องประชาชนอยู่ นะครับ เรื่องที่จอดรถต่างๆ รถใต้ดิน ผมก็พูดมาหลายทีแล้วก็ยังไม่เกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับ เกิดขึ้นน้อยมาก ในส่วนของการก่อสร้าง สถานประกอบการธุรกิจ ศูนย์การค้า ต้องคำนึงถึงที่จอดรถด้วยนะครับ ท่านต้องมีที่จอดรถยนต์ไม่พอ แล้วจอดล้นมาข้างล่าง คนที่สัญจรไปมาก็ติดไปหมด มันต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับ”รถไฟฟ้า ปัญหาจราจร ศาสตร์พระราชา