พาณิชย์เปิดแอพพลิเคชั่น"โชวห่วย-ไฮบริด"ดันร้านธงฟ้าฯ3หมื่นแห่งสู่Outletโอทอป

11 August 2018


พาณิชย์เปิดตัวแอพพลิเคชั่น"โชวห่วย-ไฮบริด"ดันร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 30,000 แห่ง เป็นOmni-Channel Retail หรือ Outlet จำหน่ายสินค้าชุมชน โอทอป MOC Biz Club และ SMEsนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเปิดงาน ‘ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชวห่วยไฮบริด’ ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการ โชวห่วย-ไฮบริด ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดโครงการ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนร้านค้าส่ง-ค้าปลีกขนาดเล็กในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรองรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แก่ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 11.4 ล้านคน ตลอดจนเร่งยกระดับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกให้มีความแข็งแกร่งทั้งในส่วนของการประกอบธุรกิจ และการขยายช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยใช้ระบบอี-คอมเมิร์ซเข้ามาช่วยบริหารจัดการล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ได้บูรณาการให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าโอทอป สินค้าจากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club และสินค้าเอสเอ็มอีผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นการยกระดับร้านค้าให้กลายเป็น ‘ร้านโชวห่วย-ไฮบริด’ ซึ่งร้านค้านอกจากจะจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทางหน้าร้านปกติแล้ว ยังสามารถจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าโอทอป สินค้าจากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club และสินค้าเอสเอ็มอีผ่านช่องทางออนไลน์ได้อีกด้วย ทำให้เกิดรายได้แก่ร้านค้าอีกทางหนึ่ง เพียงเจ้าของร้านค้ามีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต และดาวน์โหลดพร้อมติดตั้งแอพพลิเคชั่น “Shohuayhybrid” (โชวห่วย-ไฮบริด) ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นระบบการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ และเป็นช่องทางกระจายสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ รวมถึงร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้ากลุ่มดังกล่าวได้อย่างสะดวกและหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าปลีกขนาดเล็กอีกด้วย

สำหรับแอพพลิเคชั่น “Shohuayhybrid” (โชวห่วย-ไฮบริด) เปิดโอกาสให้ร้านค้าและผู้ผลิตสินค้าที่ต้องการยกระดับตนเองสู่การจำหน่ายสินค้าแบบคู่ขนานทั้งช่องทางแบบดั้งเดิม (ออฟไลน์) และออนไลน์ หรือที่เรียกว่า กลยุทธ์การค้าหลากช่องทาง (Omni-Channel) สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “Shohuayhybrid” (โชวห่วย-ไฮบริด) เข้าไปติดตั้งในโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต จากนั้นให้แสดงการยืนยันตัวตนการเป็นร้านค้าหรือผู้ผลิตสินค้า เพื่อเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น จากนั้นผู้ประกอบการจะได้รับชุดรหัสผ่าน (Token) เพื่อเข้าใช้งานโดยผู้ผลิตสินค้าจะสามารถอัพโหลดสินค้าของตนเองเข้าสู่ระบบ พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ อาทิ ราคาจำหน่าย เงื่อนไขการจำหน่ายสินค้า เป็นต้น ในส่วนของร้านค้าจะสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อสั่งซื้อสินค้าจากระบบโดยตรง และสามารถนำรายการสินค้าทั้งหมดในระบบให้ลูกค้าพิจารณาตัดสินใจสั่งซื้อได้ โดยไม่ต้องสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเก็บไว้ในร้าน หรือเรียกว่าระบบ “Virtual SKU” ทั้งนี้ ในระยะแรก ได้พัฒนาให้รองรับโทรศัพท์ที่ใช้เฉพาะระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) เท่านั้น ระยะถัดไปจะมีการพัฒนาให้สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ IOS ได้

นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่น “Shohuayhybrid” (โชวห่วย-ไฮบริด) ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าปลีกรายย่อย สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางผู้จำหน่ายสินค้า (Trader) ได้ด้วย โดยรวบรวมสินค้าคุณภาพดีในท้องถิ่นของตนเองมาอัพโหลดเข้าสู่ระบบอันจะเป็นการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมได้อีกทางหนึ่งทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งผลักดันให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจำนวน 30,000 แห่งทั่วประเทศ เข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น “Shohuayhybrid” (โชวห่วย-ไฮบริด) เพื่อยกระดับสู่การเป็น Omni-Channel Retail ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ผลิตสินค้าชุมชน สินค้าโอทอป สินค้าจากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club สินค้าเอสเอ็มอี และร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยผู้ผลิตสินค้า ขายของได้ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศเกิดการหมุนเวียนได้ปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และเป็นช่องทางกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง โดยในปี 2560 ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกทั้งประเทศมีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 1.83 ล้านล้านบาท คิดเป็น 13.9% ของ GDP ประเทศไทย เป็นอันดับ 3 รองจากภาคบริการ 32.6% และภาคการผลิต 27% เกิดการจ้างงานกว่า 2.9 ล้านคน คิดเป็น 27.5 % ของการจ้างงานทั้งประเทศ ซึ่งเป็นอันดับ 2 รองจากภาคบริการ 44.8%กระทรวงพาณิชย์ สินค้าโอทอป ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โชวห่วยไฮบริด ร้านค้าส่ง ระบบอี-คอมเมิร์ซ