"เชียงราย"ผู้นำสินค้าเอสเอ็มอีไทย บุกตลาดอี-คอมเมิร์ซจีน

11 August 2018


 


lo02


 

เมื่อราวๆ 4 ปีก่อน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจ ภายใต้ชื่อ BIZ CLUB ขึ้นมา โดยตั้งเป้าที่จะให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจด้วยกัน สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มสร้างพลังและจับคู่พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนประสานกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่อย่างครบวงจร ซึ่งได้มีการจัดตั้งเครือข่ายนี้ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค และ BIZ CLUB THAILAND ซึ่งเป็นระดับประเทศ“ฐานเศรษฐกิจ” ได้สัมภาษณ์ นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธาน BIZ CLUB เชียงราย และประธาน BIZ CLUB ภาคเหนือ ถึงพัฒนาการและจุดหมายที่จะก้าวต่อไปของผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SMEs ที่มารวมตัวกันเป็นเครือข่าย BIZ CLUB เชียงราย

เชียงรายมีSMEsจำนวนมาก

ถ้ามองภาพรวมผู้ประกอบการ SMEs ในเชียงราย ก็ต้องบอกว่ามีอยู่เป็นจำนวนมาก ขั้นตํ่าน่าจะประมาณ 50,000 ราย กระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ ของทุกอำเภอ มีการรวมตัวกันเองเป็นวิสาหกิจชุมชนก็มากมาย แต่ถ้าจะแยกออกเป็นกลุ่มที่มีการพัฒนาตนเองและมีการปรับตัวให้เข้ากับกระแสธุรกิจสมัยใหม่ ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มนี้จะมีประมาณ 5,000 ราย โดยในจำนวน 5,000 รายนี้ มีอยู่ประมาณ 1,000 รายที่ได้เข้ามาเป็นเครือข่าย BIZ CLUB เชียงราย

ในจำนวน 1,000 รายที่อยู่ในเครือข่าย BIZ CLUB เชียงราย เรากำลังพัฒนาให้เขาเป็นผู้นำ ที่จะพากันนำสินค้าของกลุ่มออกไปสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้น เป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับประเทศและในระดับโลก ภาพรวมของผู้ประกอบการ SMEs ของเชียงรายจึงถือว่ามีการพัฒนาในระดับหนึ่งแล้ว แต่ก็มีผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมากที่ยังรอการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนเพื่อที่จะได้พัฒนาตนเอง ซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้เป็นภารกิจของหน่วยงานรัฐและองค์กรภาคเอกชนที่จะต้องร่วมมือกัน
ตื่นตัวทำE-COMMERCE

เดิมทีนั้น ผู้ประกอบการ SMEs จะขายสินค้าที่ผลิตได้ภายในพื้นที่ แต่ว่าในระยะหลังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมี การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย BIZ CLUB ไปออกร้านแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้า ซึ่งจัดในส่วนกลางมากขึ้น เพื่อเป็นการขยายช่องทางการค้า เปิดโอกาสให้ได้พบปะกับผู้ซื้อ-ผู้บริโภค จนทำให้สินค้าของผู้ประกอบการ SMEs บางเจ้าเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ

รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ขยายช่องทางทางการตลาด เพิ่มช่องทางที่จะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้สะดวกมากขึ้น การทำตลาดออนไลน์ หรือ E-COMMERCE จึงเป็นคำตอบ ซึ่งหากสังเกตจะพบว่ามีผู้ประกอบการ SMEs นำเสนอขายสินค้าของตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ Face Book กันมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็สามารถตอบโจทย์ที่ทำให้การนำเสนอขายสินค้า การสั่งซื้อสินค้า การรับคำสั่งซื้อสินค้า สามารถทำได้ง่ายขึ้น แต่ก็ได้เพียงระดับหนึ่ง

“เป็นที่น่าดีใจที่หน่วย งานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้พยายามสร้างแพลตฟอร์ม (Platform) ขึ้นมาใหม่ให้ใหญ่ขึ้น มีความเป็นอินเตอร์ (International) มากขึ้น Thaitrade.com ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs น่าที่จะต้องศึกษาและเข้าไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น เพราะเป็นช่องทางที่เปิดมีการนำเสนอขายสินค้าและสามารถสั่งซื้อได้โดยตรง นอกจากภาครัฐแล้วผมว่าองค์กรภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นหอการค้า
สภาอุตสาหกรรมฯ ก็สมควรที่จะต้องรีบลงมือทำในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน”


พาSMEsไทยบุกตลาดจีน

ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงรายมีความได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่ง คือมีความรู้และประสบการณ์ในการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน มีเครือข่าย (Connection) กับคู่ค้าในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้มีการถ่ายทอด-สานต่อกันในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สายเมืองการค้าชายแดนที่ทำกันมาหลายชั่วอายุคน ความได้เปรียบในเรื่องของประสบการณ์การค้าชายแดน ทำให้เครือข่าย BIZ CLUB เชียงรายมองไปที่การยกระดับของการค้าชายแดนของเชียงราย ให้เข้าไปสู่การค้าชายแดนยุค 4.0 อย่างแท้จริง ที่สามารถซื้อขายสินค้ากันได้บนแพลตฟอร์มที่เป็นของเครือข่าย BIZ CLUB อย่างแท้จริง

เครือข่าย BIZ CLUB เชียงราย มีผู้นำหรือที่เราเรียกกันว่าหัวหน้าทีมอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำสินค้าที่มีศักยภาพออกไปสู่ตลาด โดยสินค้าที่นำไปเป็นสินค้าคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ มาแล้วอย่างครบถ้วน ทำให้เป็นที่พอใจของผู้ซื้อ เป็นความสำเร็จในระดับประเทศ การที่จะขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศจีนนั้น เป็นเป้าหมายต่อไปของเราที่กำลังทำกันอยู่

คาดว่าเร็วๆ นี้ เครือข่าย BIZ CLUB เชียงราย จะร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน จัดสัมมนากับผู้ประกอบการจีน ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software) รายใหญ่เบอร์ต้นๆ ของโลก โดยมีเป้าหมายที่จะทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาใช้ ซึ่งมั่นใจว่าหลังจาก MOU นี้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาแล้ว เครือข่าย BIZ CLUB เชียงรายจะเป็นผู้นำในการพาสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในเครือข่าย BIZ CLUB THAILAND ซึ่งมาจากทุกภาคของประเทศ ไปสู่ตลาดจีนตอนใต้ใน 4 มณฑลคือ มณฑลยูนนาน, กุ้ยโจว, เสฉวน และมณฑลกวางสี ทั้งในรูปแบบของการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า (Trade Fair) และในแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็น E-COMMERCE บนตลาดออนไลน์

“ความฝันที่เรากำลังทำ น่าจะเริ่มต้นด้วยสินค้าของเชียงรายก่อน จากนั้นจะขยายไปถึงสินค้าของ 17 จังหวัดภาคเหนือ แล้วค่อยๆ ขยายไปเป็นสินค้าจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย”

หน้า 21 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,391 วันที่ 12-15 สิงหาคม 2561จีน เอสเอ็มอี ตลาดอี คอมเมิร์ซ