รอออร์เดอร์"มะกัน"ทะลัก การ์เมนต์มั่นใจปีนี้โต5%

15 August 2018


การ์เมนต์ไทยลุ้นเสียบแทนสินค้าจีนในตลาดสหรัฐฯ หากถูกดึงขึ้นภาษีตอบโต้สงครามการค้ารอบใหม่ ขณะตัวเลขชี้ชัดส่งออกเสื้อผ้าไทยไปตลาดมะกัน 6 เดือนแรกโตต่อเนื่อง มั่นใจภาพส่งออกปีนี้โตไม่ตํ่า 5%

นายยุทธนา  ศิลป์สรรค์วิชช์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงการส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่ม(การ์เมนต์)ในภาพรวม 6 เดือนแรกของปี 2561 ว่า มีมูลค่า 1,206.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.8% ตลาดส่งออก 5 อันดับแรกได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เบลเยียม จีนและฝรั่งเศส คิดเป็นสัดส่วนตลาด 35, 16, 8, 4 และ 3% ตามลำดับ โดยตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยส่งออกได้มูลค่า 417.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลจากเศรษฐกิจภาพรวมของสหรัฐฯดีขึ้น การค้าปลีกดีขึ้น และอัตราการว่างงานของชาวอเมริกันลดลง


ในเดือนที่เหลือของปีนี้คาดการส่งออกเครื่องนุ่งห่มของไทยจะยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งผลจากเศรษฐกิจภาพรวมของโลกยังขยายตัว เงินบาทอ่อนค่าลง การส่งออกแข่งขันได้ดีขึ้น ทั้งนี้ในสินค้าเครื่องนุ่งห่มยังไม่อยู่ในกลุ่มสินค้าที่สหรัฐฯขึ้นภาษีสินค้าจากจีนในรอบแรก 1,102 รายการ(เริ่มล็อตแรกที่มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และในล็อตที่ 2 ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 23 สิงหาคม 2561 นี้) จึงยังไม่อยู่ในกลุ่มสินค้าที่จะได้รับอานิสงส์ส่งออกไปทดแทนสินค้าจีนเพิ่ม คงต้องดูว่ากรณีที่สหรัฐฯ มีแผนจะขึ้นภาษีสินค้าจีนในรอบที่ 2 อีกกว่า 6,000 รายการในอัตรา 25% หรืออาจขึ้นภาษีอีกในรอบต่อๆ ไปจะมีสินค้าเครื่องนุ่งห่มอยู่ในรายการถูกขึ้นภาษีหรือไม่


“การ์เมนต์จากจีน ซึ่งเป็นอีกกลุ่มสินค้าใหญ่ที่สหรัฐฯนำเข้าจากจีน หากสหรัฐฯ ขึ้นภาษีสินค้าจากไทย รวมถึง เวียดนาม และประเทศในกลุ่มอาเซียนที่เป็นฐานการผลิตการ์เมนต์ที่สำคัญจะได้รับอานิสงส์ส่งออกไปทดแทนสินค้าจีน
ได้เพิ่มขึ้น ส่วนที่น่าห่วงเวลานี้การส่งออกการ์เมนต์ไปยังตลาดตะวันออกที่ขยายตัวลดลงมาก จากช่วงที่ผ่านมาราคานํ้ามัน ซึ่งเป็นรายได้หลักของภูมิภาคนี้ลดลง ทำให้กำลังซื้อลดลง เขามีการย้ายฐานการจัดซื้อจากแหล่งผลิตอื่น
ที่อาจราคาถูกกว่าเพิ่มขึ้น เช่น อินเดีย เวียดนาม แต่ตะวันออกกลางไม่ใช่ตลาดหลักของไทย ขณะที่ตลาดอื่นยังไปได้ดี คาดปีนี้การส่งออกการ์เมนต์ไทยในภาพรวมจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วได้ที่ 5%”

หน้า 8 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับ 3,392 วันที่ 16-18 สิงหาคม 2561ส่งออกไทย สหรัฐฯ การ์เมนต์