ปัญหา‘ไอเฟค’ รอก.ล.ต.แก้ก.ก.อิสระรับไม่มีเงินจัดประชุม

14 August 2018


กรรมการอิสระเผยรอ ก.ล.ต.ลงดาบ “ศุภนันท์” ถึงจะเริ่มนับ 1 ไอเฟคได้ รับปัญหาไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีอำนาจ-เงิน “ทวิช” จี้ 3 กรรมการทำหน้าที่  ห่วงรายย่อยเดือดร้อน

ทางออกในการแก้ปัญหาบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   หรือไอเฟค เพื่อเร่งให้บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาฟื้นฟู   ทุกฝ่ายต่างตั้งความหวังไปที่ก.ล.ต. จะเข้ามาช่วยแก้ไข ล่าสุด 2 กรรมการอิสระคือ นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ และพล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ มีหนังสือถึงก.ล.ต. ยํ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากนายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ  ในการทำงาน

พล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ กรรมการอิสระ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าหลังจากที่ ก.ล.ต. ลงโทษนายศุภนันท์แล้วเท่านั้น กรรมการอิสระถึงจะมีทิศทางว่าจะทำอะไรได้บ้าง  โดยเราจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ เปิดให้ยื่นเสนอรายชื่อกรรมการกันใหม่อีกรอบ แทนกรรมการที่ว่างลง 6 คนเพื่อให้ครบองค์ประชุม 9 คนและเร่งจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมามีผู้มายื่นรายชื่อมาแล้ว 3 กลุ่ม แต่ 2 กลุ่มแรก เจ้าหน้าที่บริษัทถูกฝ่ายบริหารสั่งไม่ให้รับเอกสาร ส่วนกลุ่มนายทวิช เตชะนาวากุล (ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ  1) ซึ่งอ้างว่าได้ส่งให้เจ้าหน้าที่และมีการโทรแจ้งตน ผมยืนยันไม่รับทราบและยังไม่ได้รับเอกสารใดๆ และไม่ทราบว่าเอกสารเวลานี้อยู่กับใคร


“ก.ล.ต.ต้องสั่งลงดาบนายศุภนันท์แล้วเท่านั้น เราจึงทำอะไรได้ ที่ผ่านมานายศุภนันท์ ไม่ให้ความร่วมมือ ปิดหมดทุกทางติดต่ออะไรไม่ได้  และไม่รับเอกสารใครที่ส่งมา เตะถ่วงเวลาทำให้คิดได้ต่างๆ นานา ว่า ทีมเก่าต้องการจะเล่นเกมเพื่อไปเตรียมการรวบรวมทีมมาสู้ใหม่หรือ และต้องยอมรับปัญหาที่เราไม่สามารถ จัดประชุมผู้ถือหุ้นได้คือ เงินมีไหม แม้มีผู้เสนอจะออกค่าใช้จ่ายให้ก่อน แต่ถามว่าแล้วจะไปเรียกเก็บจากใคร และหากบุคคลนั้นมีผลประโยชน์ เราเองก็อาจถูกมองว่าไม่ดี”

ทั้งนี้ หากก.ล.ต. มีคำสั่ง ออกมาให้กรรมการอิสระ ดำเนินการแทนฝ่ายบริหาร ก็จะดำเนินภายใต้กรอบ ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียน (บจ.) รวมทั้งจัดงบเพื่อใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

นายทวิช เตชะนาวากุล  ยืนยันกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ทางกลุ่มฯ ได้ส่งเอกสารรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการถึง 3 ชุดให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน  เพื่อกันพลาดว่าท่านใดท่านหนึ่งจะไม่ได้รับ  ดังนั้นการจะอ้างว่าไม่มีเจ้าหน้าที่เซ็นรับหรือไม่มีการส่งต่อให้กรรมการ  ตนมองว่าเป็นปัญหาภายในบริษัทเอง  ขั้นตอนจากนี้ เป็นหน้าที่ของกรรมการในการตรวจดูคุณสมบัติรายชื่อผู้สมัคร  และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ขึ้น  ซึ่งดําเนินงานมา 2 เดือนแล้ว  เรากำลังติดตามว่ากรรมการที่เหลือจะเรียกประชุมเมื่อไร เพราะผู้ถือหุ้นรายย่อยกำลังเดือดร้อน  หลังจากบริษัทถูกขึ้น SP มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 และห่วงว่าบริษัทจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หากไม่เร่งฟื้นฟู

ทั้งนี้เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษนายศุภนันท์ ว่ามีพฤติกรรมที่อาจเป็นการขัดขวางและมิได้ใช้ความพยายามเพื่อให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่เกิดขึ้นโดยเร็ว อาทิ ปฏิเสธเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และการประชุมกรรมการ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 และไม่อำนวยความสะดวกในการจัดประชุม ฯ  จึงอาจเข้าข่ายเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 89/7 ประกอบมาตรา 281/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. โดยเปิดโอกาสให้นายศุภนันท์ชี้แจงข้อมูลภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับ 3,391 วันที่ 12-15 สิงหาคม 2561


 


ก.ล.ต. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ ปอเรชั่น ไอเฟค