‘โตโยต้า’สร้างสังคมคนขับรถดี

11 August 2018
“โตโยต้า” ถือโอกาสครบรอบ 30 ปีโครงการถนนสีขาว เดินหน้าสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผ่านกิจกรรมต่างๆ และเปิด TDX ถนนบางนา-ตราด จัดคอร์สฝึกอบรมให้บุคคลทั่วไปในรูปแบบที่เข้มข้นมากขึ้น พร้อมนำผลสอบไปทำใบขับขี่ได้

โดยศูนย์ขับทดสอบรถยนต์โตโยต้า Toyota Driving Experience Park (TDX) ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 3 และโครงการถนนสีขาว มีเป้าหมายสร้างสังคมคนขับรถดี หวังช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนผ่านกิจกรรมต่างๆอยู่แล้ว เช่น การจัดการอบรมขับขี่ปลอดภัยให้แก่ลูกค้าโตโยต้าและประชาชนทั่วไป

ตลอดจนกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยผู้แทนจำหน่ายในแต่ละจังหวัด ร่วมกับกรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบกในพื้นที่ สถานีตำรวจในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตรวจเช็กสภาพรถยนต์เบื้องต้นล่าสุด ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก เปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่รถยนต์โตโยต้า เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย ผ่านหลักสูตรการอบรมความรู้ด้านการขับขี่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย 3 หลักสูตร คือ

1.หลักสูตรการสอนขับรถยนต์ สำหรับมือใหม่หัดขับ เป็นการจัดอบรมขับขี่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการขับรถยนต์และมีความต้องการเรียนรู้ทักษะการขับรถที่ถูกต้อง โดยจะนำความรู้และทักษะการขับรถเพื่อขอสอบใบขับขี่รถยนต์ ซึ่งหลักสูตรประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมจำนวนการอบรมทั้งสิ้น 21 ชั่วโมง

2. หลักสูตรการต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ เป็นการเปิดสอนสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีความต้องการต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ ที่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี โดยเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎี และเพิ่มเนื้อหาในภาคปฏิบัติด้วยการทบทวนการขับรถอย่างปลอดภัยและถูกต้อง รวมถึงเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ในรถยนต์โตโยต้า รวมเวลาการอบรมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง

3.หลักสูตรขับขี่ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม (Safe Eco Driving) เปิดสอนสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีใบขับขี่รถยนต์และมีความประสงค์ต้องการเพิ่มทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย และประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง

โดยผู้ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร 1 และ 2 และได้ผ่านการทดสอบตามหลักการของกรมการขนส่งทางบก จะได้รับหนังสือรับรองการขอรับใบขับขี่รถยนต์ ซึ่งสามารถนำหนังสือรับรอง ไปยื่นพร้อมเอกสารประกอบตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก เพื่อขอออกใบขับขี่ฉบับจริงได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยแห่งแรกของโตโยต้า ยังนำเสนอโซนพฤติกรรมเสี่ยงและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ผ่าน VR Simulator ในสถานการณ์การขับรถเร็ว การขับตัดหน้ากระชั้นชิด และเมาแล้วขับ และโซนแนะนำเทคโนโลยีความปลอดภัยในรถยนต์โตโยต้า

นอกจากนี้ ยังพัฒนาหลักสูตร “ขับขี่ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม” หรือ Toyota Safe Eco Driving และเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้นี้ให้ครอบ คลุมทั่วประเทศ โตโยต้าจึงได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ส่งครูฝึกขับขี่ปลอดภัยของเราร่วมเป็นวิทยากร ผ่านช่องทาง “ระบบถ่ายทอดสดกรมการขนส่งทางบก” อีกด้วย“ภายใต้โครงการถนนสีขาว โตโยต้าหวังว่าความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในครั้งนี้ จะนำไปสู่การขยายกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนจากระดับชุมชน สู่ระดับจังหวัด และต่อยอดความร่วมมือในระดับภูมิภาคสู่ระดับประเทศต่อไป โดยโตโยต้ามุ่งมั่นที่จะร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็น “สังคมคนขับรถดี”เพื่อ

สร้างถนนทุกสายในประเทศ ไทยให้ปลอดภัยเป็น ‘ถนนสีขาว’ อย่างแท้จริง” นายวุฒิกร กล่าว
ทั้งนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดโครงการถนนสีขาว เมื่อปี 2531 ถือเป็นหนึ่งในนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่โตโยต้าให้ความสำคัญมากที่สุด

หน้า 32-33 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,391 วันที่ 12 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561


โตโยต้า จราจร การขับรถ