"โครงการหลวง 49" น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน ‘สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน’

11 August 2018


โครงการหลวง 49  น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน

ทุกๆ ปี พืชพันธุ์ธัญญาหารจากดอยสูงต่างผลิดอกออกผลนำความอุดมสมบูรณ์จากผืนดินที่สูงกว่าระดับนํ้าทะเล
หลายร้อยหลายพันธุ์เมตรมาให้คนกรุงได้สัมผัส แต่กว่าจะมีวันที่คนไทยได้มีโอกาสรับประทานผลิตผลทางเกษตรสายพันธุ์ต่างประเทศในราคาที่เอื้อมถึงได้นี้ ต้นทางไม่ได้อยู่แค่ความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในผืนดิน หรือหยาดฝนที่โปรยปรายสม่ำเสมอในทุกๆ ปีเท่านั้น แต่จุดเริ่มต้นที่แท้จริงคือ พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล กำเนิด “โครงการหลวง” นำรอยยิ้มจากคนบนยอดดอยมาสร้างความสุขให้กับคนกรุงฯในปีนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 49” ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ภายใต้แนวความคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน” เพื่อสืบสานรักษา และต่อยอด การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ตามพระราชปณิธานแน่วแน่ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทอดพระเนตรนิทรรศการ “49 ปี โครงการหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน” ทั้ง 2 ส่วน คือ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยาก พระราชดำรัส และราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับงานโครงการหลวง นิทรรศการผลความก้าวหน้า 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

คุณจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่า งานโครงการหลวง 49 -
นํ้าพระทัย จากฟ้าสู่ดิน ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน” โดยคำว่า “สืบสาน” หมายถึง สืบสานพระราชปณิธาน สืบสานเล่าขานถึงโครงการตามพระราชดำรัส เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานของมูลนิธิโครงการหลวง โดยถ่ายทอดผ่าน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติอันทรงคุณค่า บอกเล่าถึงปณิธานอันแน่วแน่ที่จะ สืบสาน รักษา และ ต่อยอดสืบต่อไป “รักษา” หมายถึง คงไว้ซึ่งคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง มุ่งมั่น คัดสรร ผลักดัน ให้เกิดผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้มีรายได้อย่างยั่งยืนและสามารถดำรงชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสสืบไป “ต่อยอด” หมายถึง พัฒนาต่อให้ก้าวไกล ร่วมใจพัฒนาผลผลิต
จากมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้สินค้าไทยประจักษ์แจ้งสู่สากลโลก มุ่งนำเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย และ แนวความคิดองค์ความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดผลการดำเนินงานของ มูลนิธิโครงการหลวง อันทรงคุณค่าสืบไป 

ทั้งนี้ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด มูลนิธิโครงการหลวง กล่าวเสริมว่า ปีนี้ได้บรรจงคัดสรรสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างพิถีพิถันเป็นพิเศษ เพื่อมาจำหน่ายภายในงานโครงการหลวง 49 ในครั้งนี้ ได้แก่ ควินัว (Quinoa) ซูเปอร์ฟูดที่มีกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ โดยในปี 2560 มูลนิธิโครงการหลวง ได้วิจัยและส่งเสริมการเพาะปลูกควินัวในประเทศไทยเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น หรือจะเป็นชาเขียวอัสสัม (Assam green tea) ผลิตจากชาป่า หรือชาพื้นเมือง ที่มีอายุ 500 ปี มีคุณสมบัติช่วยผ่อนคลายความเครียด รวมทั้งข้าวบือบอ หรือ ข้าวเหลือง (Highland Yellow Wild Rice) พันธุ์ข้าวเจ้าของชนเผ่าปกากะญอ มีธาตุเหล็ก ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง ป้องกันโรคโลหิตจาง และผลผลิตอื่นๆ  อีกหลากหลาย อาทิ ดอกไม้กินได้  ไก่กระดูกดำ เป็นต้นพื้นที่จัดงานโครงการหลวง 49 นอกจากประดับประดาด้วย “ดอกรวงผึ้ง” ดอกไม้งามที่บานเต็มต้นในวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แล้วยังเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์โครงการหลวงทั้งในรูปแบบอาหารสด ได้แก่ เนื้อสัตว์หลากชนิดที่ผ่านการทดลองสายพันธุ์และการปรับปรุงวิธีเลี้ยง
จากโครงการหลวง ผัก ผลไม้ รวมถึงดอกไม้สดให้เลือกสรร ตลอดจนอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปของ บริษัท
ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้แก่ นํ้านมถั่วเหลืองผสมวุ้นมะพร้าว ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำมาจำหน่ายที่งานโครงการหลวงครั้งนี้เป็นแห่งแรก ซอสมะเขือเทศ และกลุ่มนํ้าสมุนไพร พลังงานตํ่า นํ้าตาล 0% เช่น นํ้าเจียวกู่หลานและดอกคำฝอย สูตรไม่เติมนํ้าตาล รวมถึงผลิตภัณฑ์ในมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก รวมกว่า 3,000 รายการ

ในเทศกาลวันแม่แห่งชาติครั้งนี้มาร่วมชมความงดงาม ชิมรสชาติความสุขผ่านแผ่นดินแห่งนํ้าพระราชหฤทัย กับผลิตภัณฑ์โครงการหลวงได้ในงานโครงการหลวง 49 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-13 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

หน้า 26-27 ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,391 (852) วันที่ 12 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561มูลนิธิโครงการหลวง