ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องจ่าย 30 บาท

7 August 2018


ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องจ่าย 30 บาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุม ครม.(7ส.ค.61) เห็นชอบให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจะทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายสำหรับสินค้าและบริการอื่นๆที่จำเป็น

โดยหลังจากนี้กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เพราะอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่แล้ว ทั้งนี้ คาดว่า จะไม่สูญเสียรายได้มากนัก เนื่องจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีจำนวน 11.4 ล้านคนนั้นร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาทประมาณ 5 แสนราย คิดเป็นเงินไม่เกิน 61.7 ล้านบาทต่อปีผู้มีรายได้น้อย รักษาพยาบาล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ