คำเตือนล่วงหน้า! "นักการเมือง”ห้ามจุ้น42 บริษัทจดทะเบียน

7 August 2018


คำเตือนล่วงหน้า! "นักการเมือง”ห้ามจุ้น42 บริษัทจดทะเบียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดรายชื่อ บริษัทจดทะเบียน 42 แห่ง ห้ามนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง เหตุได้รับสัมปทานรัฐ ชี้เป็นไปตามข้อกฎหมายใหม่ มาตรา 184 (2) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

กรณีดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทยได้รวบรวม รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับสัมปทานจากภาครัฐเเม้รัฐธรรมนูญ มาตรา 184 ไม่ได้กำหนดนิยามหรือความหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับคำว่า “การรับสัมปทาน” และ “การเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน”รวมถึงคำว่า “โดยทางตรงหรือทางอ้อม”

ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทจดทะเบียนได้ใช้ประกอบการพิจารณาว่า บริษัทจดทะเบียนนั้นมีหรือได้รับสัมปทานจากรัฐหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทยจึงได้รวบรวมข้อมูลรายชื่อบจ.ที่ได้รับสัญญาสัมปทานที่มีการเปิดเผยนั้น ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือไปยังบจ.ต่างๆ ให้รายงานข้อมูล แบบสมัครใจมายังตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทยในกรณีที่บจ.หรือบริษัทย่อยมีการได้รับสัญญาสัมปทานตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทยเปิดเผยรายชื่อ บจ. ที่รายงานว่า มีสัมปทานจากรัฐหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ณ วันที่ 3 ส.ค. 2561 จำนวน 42 แห่ง แบ่งเป็น บจ. 41 แห่ง และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 1 แห่งประกอบด้วย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC, บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP, บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS, บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC , บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS , กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท หรือ BTSGIF, บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTW , บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) หรือ CMAN , บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC , บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ IEC, บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK, บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH
บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS , บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD , บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ LST

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT, บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ MONO, บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC , บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ NFC, บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG 

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) หรือ NYT, บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ PDI บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT,บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP,บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือ SCC, บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ SCCC, บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR , บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) หรือ SR, บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TFI

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGCI บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM, บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW , บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ UPOIC, บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ UVAN, บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WORKตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รัฐธรรมนูญ บริษัทจดทะเบียน นักการเมือง สัมปทานรัฐ