วีระศักดิ์สั่ง3 หน่วยงานเฝ้าน้ำท่วมเมืองเพชรอาจเกิดกับนักท่องเที่ยว

7 August 2018


วีระศักดิ์สั่ง3 หน่วยงานเฝ้าน้ำท่วมเมืองเพชรอาจเกิดกับนักท่องเที่ยว

ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ถึงผลกระทบต่อการท่องเที่ยว จากกรณีน้ำท่วมในพื้นที่จ.เพชรบุรี ว่า ขณะนี้ทุกหน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ ตำรวจท่องเที่ยว ททท. และ ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด ได้เข้าไปดูพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ คอยเฝ้าระวังและติดตาม เพื่อดูสถานการณ์ว่าจะมีความเสี่ยงกระทบต่อนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง

อย่างไรก็ตามกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำ ที่มีอยู่จำนวนมากใกล้บริเวณเขื่อนแก่งกระจานนั้นได้รับรายงานว่า ส่วนใหญ่ได้งดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวแล้ว ขณะเดียวกันเรื่องที่พักนั้น ได้มีการตรวจสอบเส้นทางน้ำว่าจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ใดบ้าง กระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวใดบ้าง เพื่อจะได้เป็นการเตือนล่วงหน้าไม่ให้มีนักท่องเที่ยวต้องไปติดอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นส่วนผลกระทบจากการยกเลิกการจองที่พักเพื่อการท่องเที่ยวนั้น ยังไม่มากนักส่วนใหญ่เป็นเพียงการโทรศัพท์เข้ามาสอบถามว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เสี่ยงจะมีผลกระทบ และเข้าใจว่าเวลามีน้ำท่วมนั้นจะเป็นพื้นที่เฉพาะที่ท่วม ไม่ได้ท่วมเป็นการทั่วไปและแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มที่ไม่โดนท่วมนั้น ก็น่าจะมีมากกว่าพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม

ซึ่งขณะนี้ถนนเพชรเกษมยังไม่ได้เป็นปัญหา พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเป็นประจำ และเหตุการณ์เรื่องน้ำที่มีจำนวนมากนี้ก็มาจากฝน จึงคอยจับตาว่าฝนฟ้าจะหยุดหรือไม่ ตกมากเพียงใดมากกว่าที่จะดูว่าเรื่องธุรกิจจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ชาวจังหวัดเพชรบุรีได้เห็นพ้องกับโครงการในอนาคตแล้วที่จะทำท่อส่งน้ำ เพื่อแบ่งส่งไปยังพื้นที่ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้องการน้ำเพิ่มขึ้น ดังนั้นอาจเป็นประโยชน์ ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีการเสนอว่าเส้นทางที่จะทำท่อส่งสายสาธารณูปโภคต่างๆ ไปพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์นั้นอาจจะมีท่อส่งน้ำควบคู่ไปด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยว เขื่อนแก่งกระจาน