TCP สร้างพลังจิตอาสาดูแลต้นไม้

8 August 2018


หลายๆ คนรู้จักและรับรู้ว่าการปลูกต้นไม้คือการคืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม แต่เมื่อปลูกแล้วต้นไม้นั้นจะอยู่รอดหรือไม่ เราต้องดูแลอย่างไร ยังเป็นเรื่องที่ต้องให้ความรู้กันอีกมาก กลุ่มธุรกิจ TCP จึงได้เริ่มโครงการ TCP Spirit โครงการอาสาสมัครแนวใหม่ มุ่งรวมพลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน จากการเริ่มต้นด้วยกิจกรรม “หมอต้นไม้” ที่จะอาศัยจิตอาสาพลังคนรุ่นใหม่ ที่เข้ามาช่วยกันทำให้ต้นไม้ใหญ่ในเมืองได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี“สราวุฒิ อยู่วิทยา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP บอกว่า คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือชุมชน ด้วยความต้องการสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้น การเปิดเวทีให้จิตอาสาที่มีพลังความคิดดีทำดี จะเป็นอีกเวทีที่ทำให้จิตอาสาเหล่านี้ได้แสดงออกถึงสิ่งที่ดีต่อสังคมที่เขาต้องการแสดงออก และจะเป็นการต่อยอดให้เกิดพลังที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ โดย TCP มีแนวคิดในการส่งต่อพลังความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม “หมอต้นไม้” ต่อยอดและขยายวงไปเรื่อยๆ จากจิตอาสา 160 คนที่มาร่วมงาน ขยายออกไปสู่คนที่มีพลังความรู้ในแนวทางเดียวกันต่อไปเรื่อยๆ

“หมอต้นไม้” เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของ TCP Spirit และกลุ่มบิ๊กทรี ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพ- มหานคร ที่มุ่งหวังให้อาสาสมัครได้เรียนรู้ และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่าง
ถูกวิธี เพราะต้นไม้ใหญ่ไม่เพียงจะเป็นที่กักเก็บนํ้าตามธรรมชาติ รักษาความชุ่มชื้น รักษาความหลากหลายทางระบบนิเวศ ช่วยฟอกอากาศ ป้องกันฝุ่น และทำให้คนเมืองมีสุขภาพจิตที่ดี ในกิจกรรมครั้งแรกที่สวนลุมพินี “อเล็กซ์ เรนเดล” ดารานักแสดง คนรุ่นใหม่ที่ทำงานสังคม ได้นำทีมทำกิจกรรม 5 ฐานประกอบด้วย 1. สายตรวจต้นไม้ 2. ฐานนักสืบธรรมชาติ  3. ฐานเพาะกล้าเป็นต้น 4. ฐานเซียนตัดเซียน และ 5. ฐานปีนของสูง ทั้ง 5 ฐานเป็นการ
เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้แบบเจาะลึก ตั้งแต่การเลือกพันธุ์ไม้ การเพาะกล้าไม้ ลักษณะของต้นไม้ที่แข็งแรง การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ รวมถึงการตัดแต่งกิ่งไม้อย่างถูกต้อง โดยปลายปีนี้ จะไปทำกิจกรรมอีกครั้งที่จังหวัดเชียงใหม่

หน้า 28 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3390 ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2561กระทิงแดง สราวุฒิ อยู่วิทยา กลุ่มธุรกิจTCP