ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : ต้นไม้เป็นหลักประกันค้ำประกันได้จริง ?

7 August 2018


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และ คุณกรรณิการ์ รุ่งกิจเจริญกุล สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น ต้นไม้เป็นหลักประกันค้ำประกันได้จริง ? โดย คุณกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)เศรษฐกิจ การเงิน ต้นไม้ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ Thansettakij ธนาคารต้น