"อาคม" ตรวจเยี่ยมสำนักงานทางหลวงประจวบฯ

6 August 2018


- 6 ส.ค. 61 - นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) โดยมี นายสถิตย์พงษ์ อภิเมธีดำรง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 ผู้อำนวยการแขวงการทางในสังกัด สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปภารกิจ ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2561 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ.ประจวบคีรีขันธ์


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้มอบนโยบายในการดำเนินงาน ดังนี้

1) ให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำถนนเชื่อมต่อสถานีรถไฟ โครงการรถไฟทางคู่ และโครงการรถไฟความเร็วสูง

2) ให้กรมการขนส่งทางบก จัดรถบริการสาธารณะเขื่อมต่อสถานีรถไฟ และสถานีรถไฟความเร็วสูงทุกสถานี

3) ให้หน่วยงานของกรมทางหลวง และทางหลวงชนบท จัดทำคลิปวีดีโอ ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น โครงการทำทางเท้าเบริเวณตัวเมืองหัวหิน ที่สำนักงานทางหลวงที่ 15 ออกแบบได้อย่างสวยงาม โดยการนำเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ได้แก่ ภาพสับปะรด ทุเรียนป่าละอู ซึ่งเป็นผลไม้ท้องถิ่นของประจวบคีรีขันธ์ และภาพเรือใบ ที่แสดงถึงเมืองแห่งการท่องเที่ยวทางทะเล มาเป็นจุดเด่นในการออกแบบ เพื่อเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง เป็นต้น


ฐานเศรษฐกิจ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ คมนาคม รมว.คมนาคม ประจวบคีรีขันธ์ Thansettakij สำนักงานทางหลวง