'รายย่อยไอเฟค' งัด ม.100 จี้บอร์ด จัดประชุม

6 August 2018


รายย่อยไอเฟคจับมือ “ทวิช” งัดมาตรา 100 จี้ 3 กรรมการ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการใหม่ ขู่ ก.ล.ต. เพิกเฉยเจอมาตรา 157

- 6 ส.ค. 61 - น.ส.เยาวลักษณ์ ฤทธิ์สมจิตต์ ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้รับความเดือดร้อนจากการลงทุนหุ้น บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) เปิดเผยว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยไอเฟคได้เข้าหารือกับนายทวิช เตชะนาวากุล ผู้ถือหุ้นใหญ่ไอเฟค เพื่อหาทางออก ในการเร่งดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในเร็วๆนี้

ผู้ถือหุ้นเตรียมทำหนังสือถึงบริษัทฯ ใช้สิทธิตามมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ.มหาชนฯ เพื่อขอให้กรรมการบริษัทเร่งดำเนินการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ เข้ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับไอเฟค ก่อนที่จะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ที่ผ่านมา กรรมการไอเฟคทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ และพล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ ไม่ได้เร่งกระบวนการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งๆที่รายย่อยมีการทำหนังสือถึงกรรมการบริษัทฯถึง 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 3 และ 26 ก.ค. ที่ผ่านมา แต่กลับไม่มีความคืบหน้าในการจัดประชุม ทำให้จำเป็นต้องใช้สิทธิตามมาตรา 100 เพื่อให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ปฏิบัติตามกฎหมาย และตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ เปิดทางรายย่อยสามารถรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเกิน 10% เพื่อขอให้กรรมการบริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นได้ และกรรมการที่เหลือ 3 คน มีหน้าที่จัดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 83 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ขึ้นโดยเร็ว

น.ส.เยาวลักษณ์ กล่าวว่า ต้องการให้นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. ออกมาแสดงบทบาทที่ชัดเจนในการจัดปัญหาที่เกิดขึ้นกับไอเฟค ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน หากก.ล.ต.ไม่ทำอะไร เร็วๆนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยเตรียมร้องทุกข์กล่าวโทษ ก.ล.ต. เช่นเดียวกัน ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 157 เพราะมีอำนาจแต่ไม่ตัดสินใจใช้อำนาจในการแก้ปัญหา


หุ้น การลงทุน ฐานเศรษฐกิจ ก.ล.ต. การเงิน IFEC ตลาดทุน ไอเฟค Thansettakij บอร์ดไอเฟค