เอสซีบีปฎิเสธสินเชื่อ "อนันต์" ล้มดีลซื้อหุ้น LH

4 August 2018


บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH ได้รายงานการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จาก นายอนันต์ อัศวโภคิน จำนวน 1,194 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในราคา 11.80 บาท มูลค่า 14,089 ล้านบาท และยกเลิกการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 ส.ค. นี้

โดยระบุสาเหตุมาจากธนาคารไทยพาณิชย์ได้ยกเลิกวงเงินสินเชื่อระยะยาว ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้สินเชื่อในสาระสำคัญ เป็นเหตุทำให้นายอนันต์ ไม่สามารถตกลงเงื่อนไขและข้อตกลงกับสถาบันการเงินเพื่อทำการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนได้

สำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้นายอนันต์ได้มีการแจ้งความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์ ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ได้รับ ผลตอบแทนในการลงทุน จากปัจจุบันถือสัดส่วนหุ้นใน LH ประมาณ 2,860 ล้านหุ้น หรือ 23.93% และหากทำคำเสนอซื้อสำเร็จจะมีสัดส่วนถือหุ้น 4,054 ล้านหุ้น หรือ 33.93 %

ขณะที่ราคาหุ้น LH ล่าสุด (3 ส.ค.) 12.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ 0.83 % โดยช่วงที่ผ่านมาราคาปรับตัวขึ้น อย่างต่อเนื่อง 10 % จากช่วงที่มีการประกาศทำคำเสนอซื้อ ราคาอยู่ที่ 11 บาท ขึ้นมาทำราคาสูงสุดที่ 12.70 บาท (25 ก.ค.)


อนันต์ อัศวโภคิน แลนด์แอนด์เฮ้าส์ เอสซีบีปฎิเสธสินเชื่อซื้อหุ้น LH