CP ALL เดินหน้าจัดสัมนา “เคล็ดลับกลยุทธ์ค้าปลีกยุค 4.0”

3 August 2018


 

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ กรมการค้าภายใน จัดสัมมนา “เจาะกลยุทธ์ค้าปลีกยุค 4.0” ส่งขุนพลมือดีแนะ เคล็ดลับความสำเร็จของเอสเอ็มอี จ. นครนครยกนายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เปิดเผยว่า ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีและร้านค้าปลีก โดยร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทยมาเป็นระยะเวลา 11 ปี โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและเอสเอ็มอีเข้าร่วมสัมมนาแล้วกว่า 8,300 คนทั่วประเทศ

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมธุรกิจรายย่อยหรือเอสเอ็มอี จึงได้จัดงานสัมมนาพิเศษถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและเอสเอ็มอีปีที่ 11 ในหัวข้อ “เจาะกลยุทธ์ค้าปลีกยุค 4.0” ขึ้น ณ จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงเข้าฟังกว่า 200 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ถอดรหัสค้าปลีกยุคใหม่” โดย ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์, รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และการบรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์วางแผนการตลาดขั้นเทพ” โดย นางสาวสุภาวดี ตันติยานนท์  นักการตลาดและนักกลยุทธ์การสื่อสารยุคใหม่ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล

ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล  กล่าวถึงปัจจัยความสำเร็จของค้าปลีกยุค 4.0 ว่า การทำธุรกิจยุค 4.0 เป็นยุคของการใช้ความเร็ว ใช้เทคโนโลยีและการใช้ทรัพยากรบนโลกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการใช้ความเร็วหมายถึง ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา เพราะหากเราปรับตัวช้าก็จะตามคู่แข่งไม่ทันและแพ้ไปในที่สุด สำหรับการใช้เทคโนโลยี หมายถึง ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้ที่จะอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ้นเพราะยุค 4.0 นี้เป็นยุคของสื่อสารที่เข้าถึงคนในวงกว้าง รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาปรับเข้ากับการทำธุรกิจ ซึ่ง “คน” ก็นับเป็นทรัพยากรที่สำคัญ เรา ต้องกระตือรือร้นมองหาโอกาสใหม่ๆตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น หากเรามีห้องพักว่าง เราก็สามารถลงทะเบียนและเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาพักในลักษณะของการทำธุรกิจอย่าง Air BNB เป็นต้น ดังนั้น สำหรับผู้ประกอบการในยุค 4.0 การลงทุนในเรื่องหนักๆ ลงทุนสูงๆ จะค่อยๆ หายไป อยากจะเป็นลูกจ้างน้อยลง คนอยากจะเป็นเถ้าแก่มากขึ้นและโอกาสก็เปิดกว้างขึ้นเช่นกันนางสาวสุภาวดี ตันติยานนท์

“สำหรับการทำธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่นั้น ผู้บริโภคอยู่ใกล้แค่เอื้อม นั่นคือ คั่นกันแค่หน้าจอมือถือ ไม่เหมือนในสมัยก่อนที่ผู้บริโภคเดินมาหาเรา หรือเราเดินทางไปหาผู้บริโภค แต่ปัจจุบันผู้บริโภคจะอยู่ข้างๆอยู่ติดตัวตลอดเวลาด้วยการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ดังนั้นผู้ประกอบการยุค 4.0 จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์จะต้องตามทันเทคโนโลยีให้ทันต้องหาโอกาสให้เจอและใช้ทรัพยากรที่มีมากมายในโลกนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

 


กรมการค้าภายใน เอสเอ็มอี ซีพี ออลล์ เซเว่น อีเลฟเว่น ธานินทร์ บูรณมานิต เจาะกลยุทธ์ค้าปลีกยุค 4.0 ถอดรหัสค้าปลีกยุคใหม่ ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล