พาณิชย์ชี้ไทยได้ประโยชน์จากสงครามการค้าจีน-สหรัฐขึ้นภาษีระหว่างกัน

3 August 2018


พาณิชย์ชี้ไทยได้ประโยชน์จากสงครามการค้า จีน-สหรัฐ ขึ้นภาษีระหว่างกัน ย้ำตลาดจีนยังมีช่องว่างอีกมากสำหรับสินค้าจากไทย

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยถึงผลการศึกษาผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน สำหรับกลุ่มสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป รวมทั้งสินค้าอาหารทะเลปรุงแต่ง โดยจีนขึ้นภาษีสินค้าอาหารทะเลที่นำเข้าจากสหรัฐฯ 222 รายการ ในอัตรา 25% ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้น เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษีสินค้าไอทีและสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาของจีน และการที่จีนขึ้นภาษีสินค้าอาหารทะเลจากสหรัฐฯ จะทำให้สินค้าสหรัฐฯ ในตลาดจีนมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้สินค้าอาหารทะเลจากไทยแข่งขันในตลาดจีนได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ไทยได้ดุลการค้าโลกและได้ดุลการค้าจีนอยู่แล้ว ได้แก่ กลุ่มสินค้าจำพวกกุ้งและปู ทั้งแบบมีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง แห้ง ใส่เกลือ หรือรมควัน ดังนั้นตลาดจีนยังมีช่องว่างอีกมากสำหรับสินค้าจากไทยทั้งนี้ถึงแม้ว่าสินค้าที่ไทยขาดดุลการค้ากับจีน แต่ สนค. เห็นว่า เป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพที่จะส่งออกได้มากขึ้น ได้แก่ ปลาหมึกแช่แข็ง ในปีที่ผ่านมา จีนนำเข้าปลาหมึกแช่แข็งจากโลกเป็นมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นการนำเข้าจากสหรัฐฯ 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่นำเข้าจากไทยเพียง 2 แสนดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ไทยมีศักยภาพสามารถส่งออกปลาหมึกแช่แข็งไปโลกได้ถึงปีละ 290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าเนื้อปลาแช่แข็ง จีนนำเข้าเนื้อปลาแช่แข็งจากโลกเป็นมูลค่า 230 ล้านเหรียญสหรัฐภาษี จีน สหรัฐอเมริกา สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า อาหารทะเลแช่แข็ง สงครามการค้า