สตง.เร่งตรวจสอบข้าวล่องหน9.4แสนตันภายใน 2 เดือน

3 August 2018


สตง. เร่งตรวจสอบข้าวล่องหน9.4แสนตัน ภายใน 2 เดือน ยังไม่ยืนยันว่าข้าวสูญหายไปหรือไม่ ขีดเส้นรู้ผล สิ้นเดือนกันยายนนี้ หากข้าวหายจริง อคส – อตก. ต้องรับผิดชอบ ด้านอคส.ปัดยังไม่ทราบข้อมูลแต่พร้อมให้สตง.เข้าตรวจสอบ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากปัญหาการตรวจสต็อกข้าวของรัฐบาลในโครงการรับจำนำ ซึ่งพบว่า ตัวเลขไม่ตรงกับที่ทาง องค์การคลังสินค้า หรือ อคส. และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก. ได้ รายงานต่อ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. โดยมีตัวเลขส่วนต่างทางบัญชีเป็นจำนวน 9.4 แสนตัน ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศในฐานะเลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว จึงได้ขอให้ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ในฐานะหน่วยงานกลางที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของทุกฝ่าย เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีของ อคส.และ อตก.


ricloโดยเริ่มจากการตรวจสอบความมีอยู่จริงของข้าวทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ กำหนดระยะเวลาตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ ดังนั้นขณะนี้จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้าวหายไป 9.4 แสนตันหรือไม่ โดยหากผลการตรวจสอบพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นหรือมีผู้เข้าไปมีส่วนร่วม ทาง อคส. และ อ.ต.ก. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลรักษาข้าวในสต็อกของรัฐตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลที่ผ่านมา ก็จะถูกดำเนินการทางกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป

อย่างไรก็ดี การบริหารจัดการข้าวในสต็อกของรัฐที่ผ่านมาได้มีการกำหนดขั้นตอน กระบวนการทำงาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ดังนั้น จึงขอให้สาธารณชนมั่นใจและเชื่อมั่นว่ารัฐบาลดำเนินการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ด้านพล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า(อคส.) กล่าวว่ายังไม่ทราบเรื่อง ซึ่งจะขอหารือกับผู้อำนายการอคส.ก่อนทั้งนี้ยินดีให้สตง.เข้ามาตรวจสอบ
กรมการค้าต่างประเทศ องค์การคลังสินค้า อคส. อ.ต.ก. สต๊อกข้าว โครงการรับจำนำ